Wykład Prof. Marka Potoczka – 15.12.2023r.; godz. 13.15

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy i Koleżanki,
 
Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej oraz Polskie Towarzystwo Ceramiczne mają przyjemność zaprosić na wykład,
który wygłosi Pan Prof. Marek Potoczek (Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska).
Tytuł wystąpienia:
Wysokotemperaturowe właściwości ceramiki porowatej na bazie Ti2AlC
Termin:
15 grudnia 2023 (piątek), godz. 13:15
 
Spotkanie będzie się odbywać hybrydowo:
 
On-line w aplikacji Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWZjNTQ3OGYtOTJhYy00YjU0LWJhN2EtNjU3NGZhNTIyNDhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22e9db88fb-1ca6-49cb-9d5c-ccc9b1baf213%22%7d
 
Stacjonarnie:
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Czochralskiego (parter)
ul. Koszykowa 75
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium 🙂