Informacje

Aktualne dane adresowe:

 • Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  • Adres:
  • al. Mickiewicza 30,
  • 30-059 Kraków
  • NIP: 677-192-02-04
  • Konto bankowe:
  • Adres banku: PNB Paribas Bank Polska S.A.,
  • Numer rachunku: 76 1750 0012 0000 0000 2371 9697

 • Prezes: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, telefon: (+48) 012 617 23 97, fax: (+48) 012 633 46 30, e-mail: pedzich@agh.edu.pl
 • Sekretarz: dr inż. Dawid Kozień, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, telefon: (+48) 012 617 46 80, e-mail: kozien@agh.edu.pl

Deklaracja członkowska

Do pobrania plik w formacie .doc albo .pdf

Informacje ogólne

Rok założenia: 1984

Siedziba: Kraków

Zadania: rozwijanie działalności naukowej, dydaktycznej oraz kulturalnej w zakresie ceramiki użytkowej, artystycznej, budowlanej, technicznej i ogniotrwałej, elektrotechnicznej, materiałów ściernych, szkła i emalii, materiałów wiążących oraz innych dziedzin nauk ceramicznych, a także upowszechnianie w społeczeństwie ich osiągnięć.

Struktura organizacyjna: Walny Zjazd, Zarząd, Sekcje

Biblioteka: 312 woluminów

Liczba członków: 125 fizycznych

Prezesi:

 1. Leszek Stoch (1985-1997),
 2. Andrzej Kielski (1997-2001),
 3. Krzysztof Haberko (2001-2009),
 4. Zbigniew Pędzich (2009- ).

Sekretarze:

 1. Ewa Stobierska (1985-1997),
 2. Piotr Wyszomirski (1997-2001),
 3. Zbigniew Pędzich (2001-2009),
 4. Mirosław Bućko (2009-2020),
 5. Waldemar Pyda (2020-2022).

Charakterystyka działalności:

Polskie Towarzystwo Ceramiczne prowadzi działalność głównie poprzez organizowanie konferencji naukowych i seminariów w zakresie określonym przez wyżej wymienione cele statutowe czyli dotyczącym jak najszerzej rozumianej ceramiki.

Towarzystwo inspiruje również badania naukowe w dziedzinie ceramiki, a także stanowi forum nawiązywania współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi i przemysłowymi.

PTCer jest członkiem organizacji międzynarodowych: Międzynarodowej Federacji Ceramicznej (International Ceramic Federation)Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego (European Ceramic Society).

Od 2001 roku PTCer jest właścicielem kwartalnika Materiały Ceramiczne, a ponadto od 1991 Towarzystwo współpracuje z Krakowskim Oddziałem Komisji Nauk Ceramicznych PAN wspólnie wydając serię wydawniczą Ceramika (Ceramics) – Polski Biuletyn Ceramiczny.