WYDAWNICTWA

(publikowana wspólnie – od zeszytu nr 39 – przez Polskie Towarzystwo Ceramiczne i Komisję Nauk Ceramicznych O/PAN Kraków)

Ceramika 128. Polski Biuletyn Ceramiczny.Tkaczewska E.: Wpływ struktury fazy szklistej popiołów lotnych na proces hydratacji i właściwości cementu. Kraków 2019

Ceramika 127. Polski Biuletyn Ceramiczny.Kotwica Ł.: Reakcja krzemionka-alkalia w zaprawach z cementu glinowego. Kraków 2019

Ceramika 126. Polski Biuletyn Ceramiczny.Zych Ł.: Nanoproszki jako podstawa technologii przeświecalnych i przezroczystych tworzyw ceramicznych. Kraków 2018

Ceramika 125. Polski Biuletyn Ceramiczny.Brachaczek W.: Kształtowanie właściwości współczesnych tynków renowacyjnych. Kraków 2018

Ceramika 124. Polski Biuletyn Ceramiczny.Czosnek C.: Procesy i produkty konwersji prekursorów krzemoorganicznych z wykorzystaniem metody aerozolowej dla wytwarzania nanomateriałów. Kraków 2017

Ceramika 123. Polski Biuletyn Ceramiczny.Kyzioł K.: Funkcjonalne powłoki otrzymywane w warunkach plazmochemicznych. Kraków 2016

Ceramika 122. Polski Biuletyn Ceramiczny.Pichór W.: Ultralekkie wypełniacze mineralne. Właściwości, modyfikacja, zastosowanie. Kraków 2016

Ceramika 121. Polski Biuletyn Ceramiczny.Kluska S.: Modyfikacja powierzchni wybranych materiałów metodami chemicznego osadzania z fazy gazowej. Kraków 2016

Ceramika 120. Polski Biuletyn Ceramiczny.Pytel Z.: Wpływ dodatków mineralnych na właściwości tworzyw wapienno-piaskowych. Kraków 2016

Ceramika 119. Polski Biuletyn Ceramiczny.Dorosz D., Kochanowicz M., Żmojda J., Mazerski W.: Szkła i światłowody domieszkowane pierwiastkami ziem rzadkich. Kraków – Białystok 2015

Ceramika 118. Polski Biuletyn Ceramiczny.Łagosz A.: Wpływ odpadu z odsiarczania spalin metodą półsuchą na hydratację spoiw mineralnych. Kraków 2015

Ceramika 117. Polski Biuletyn Ceramiczny.Podwórny J.: Przemiana porządek-nieporządek w spinelach typu 2:3. Kraków 2014

Ceramika 116. Polski Biuletyn Ceramiczny.Pytel Z.: Modyfikowanie składu fazowego i mikrostruktury autoklawizowanych tworzyw wapienno-piaskowych. Kraków 2014

Ceramika 115. Polski Biuletyn Ceramiczny.Reactivity of solids. Editor K. Przybylski. Kraków 2013

Ceramika 114. Polski Biuletyn Ceramiczny.Gubernat A.: Synteza, spiekanie i właściwości jednofazowych polikryształów węglikowych. Kraków 2013

Ceramika 113. Polski Biuletyn Ceramiczny.Ciecińska M., Cholewa-Kowalska K., Gil A., Greiner-Wrona E., Kokoszka J., Kuciński G., Lisiecki M., Łączka M., Nocuń M., Reben M., Środa M., Terczyńska-Madej A., Wasylak. J.: Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań. Część 2. Kraków 2012

Ceramika 112. Polski Biuletyn Ceramiczny.Dziubak C.: Fizykochemiczne podstawy syntezy ceramicznych pigmentów cyrkonowych. Kraków 2012

Ceramika 111. Polski Biuletyn Ceramiczny.Świerczek K.: Projektowanie właściwości fizykochemicznych tlenkowych materiałów katodowych dla ogniw IT-SOFC oraz Li-ION. Kraków 2010

Ceramika 110. Polski Biuletyn Ceramiczny.Dorosz D.: Aktywne światłowody specjalne. Kraków – Białystok 2010

Ceramika 109. Polski Biuletyn Ceramiczny.Koleżyński A.: Rozkład termiczny bezwodnych szczawianów metali – analiza teoretyczna. Kraków 2010

Ceramika 108. Polski Biuletyn Ceramiczny.Światłowody i ich zastosowanie. Materiały XI Krajowej Konferencji – Białystok – Białowieża. Red. J.Dorosz. Kraków 2008

Ceramika 107. Polski Biuletyn Ceramiczny.Brylewski T.: Metaliczne interkonektory w układzie metal/ceramika do zastosowania w ogniwach paliwowych SOFC. Kraków 2008

Ceramika 106. Polski Biuletyn Ceramiczny.Wojciechowski K.: Wpływ modyfikacji strukturalnych na właściwości termoelektryczne materiałów z grupy skutterudytów. Kraków 2008

Ceramika 105. Polski Biuletyn Ceramiczny.Lech W. R.: Termiczny rozkład wapieni: Transport masy i ciepła. Kraków 2008

Ceramika 104. Polski Biuletyn Ceramiczny. Gawlicki M.: Aktywność hydrauliczna modyfikowanego β–Ca2[SiO4]. Kraków 2008

Ceramika 103. Polski Biuletyn Ceramiczny.Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących. Materiały VI Konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Red. M.M.Bućko, K. Haberko, M. Nocuń, W. Pichór, Z. Pędzich, W. Pyda. Zakopane 2008

Osoby zainteresowane nabyciem w/w wydawnictw są proszone o skontaktowanie się z prof. dr inż. Zbigniewem Pędzichem.