Deklaracja Członkostwa

Osoby, chcące wstąpić do Polskiego Towarzystwa Ceramicznego prosimy o pobranie poniższej deklaracji członkostwa, wydrukowanie, uzupełnienie i odesłanie na adres e-mail: sekretariat@ptcer.pl

Opłaty:

Jednorazowa składka wpisowa wynosi 20 zł.

Roczna składka członkowska na 2024 rok wynosi 50 zł.

Dla studentów, doktorantów i emerytów składka wynosi 10 zł.

Opłaty składek można uiścić bezpośrednio u Skarbnika, któregoś z członków Zarządu PTCer, lub na poniższe dane:

Polskie Towarzystwo Ceramiczne
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
NIP: 677-192-02-04
REGON: 350289943
KRS: 0000073250 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy
Rach. bank. BNP Paribas: 76 1750 0012 0000 0000 2371 9697

deklaracja_czlonkowska_PTCer_pdf