Laureaci

Lista osób wyróżnionych Nagrodami Polskiego Towarzystwa Ceramicznego:

2024

Nagroda im. Prof. Leszka Stocha – Krzysztof Haberko

1. Anna Więcław – Midor za wkład w rozwój druku 3D

2022

Nagroda im. Prof. Leszka StochaMikołaj Szafran

 1. Bożena Kostuch za wybitny wkład w dokumentowanie historii polskiej ceramiki
 2. Adam Spała za twórczą kontynuację tradycji polskiej szkoły projektowania ceramiki
 3. Dawid Kozień za osiągnięcia w otrzymywaniu nanocząstek ceramicznych dla zastosowań medycznych i technicznych

2019

Nagroda im. Prof. Leszka StochaPiotr Wyszomirski

 1. Paulina Wiecińska za osiągnięcia badaniach nad nowoczesnymi technikami formowania ceramiki technicznej
 2. Monika Malinowska za wkład w rozpowszechnianie wiedzy o ceramice
 3. Waldemar Pyda za wkład w rozpowszechnianie wiedzy o ceramice

2017

Nagroda im. Prof. Leszka StochaIrena Wacławska

 1. Magdalena Szumera za osiągnięcia w badaniach nad szkłami nawozowymi
 2. Janusz Kozyrski, Jerzy Kruczek i Ryszard Rajczakowski za działalność menedżerską w branży surowców ceramicznych

2015

 1. Lucyna Jaworska za wkład w rozwój technologii wytwarzania ceramiki konstrukcyjnej
 2. Dariusz Osiński za całokształt działalności popularyzatorskiej i integracyjnej w środowisku ceramików

2013

 1. Marian Darłak i Jacek Szczerba za rozwój nowoczesnych form kształcenia w dziedzinie materiałów ogniotrwałych
 2. Ludosław Stobierski za wybitny wkład w rozwój wiedzy o materiałach węglikowych
 3. Paweł Pichniarczyk za osiągnięcia w dziedzinie transferu wyników badań naukowych do praktyki przemysłowej
 4. Henryk Szeląg za szczególny wkład w odtworzenie technologii historycznych spoiw

2011

 1. Dominik Dorosz za osiągnięcia w badaniach nad nowymi technologiami światłowodowymi
 2. Ryszard Nowak za wybitny wkład w rozwój polskiego przemysłu ceramiki technicznej
 3. Józef Wojsa za wybitny wkład w rozwój polskiego przemysłu materiałów ogniotrwałych
 4. Janusz Sokołowski za przemysłowe wdrożenie wyników badań naukowych

2009

 1. Marek Faryna za rozwój metodyki badawczej ceramiki za pomocą scanningowej mikroskopii elektronowej
 2. Jerzy Morgiel za rozwój metodyki badawczej ceramiki za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej
 3. Stanisław Tępiński za wkład w rozwój polskiego przemysłu płytek ceramicznych

2005

 1. Jan Deja za osiągnięcia naukowe
 2. OPOCZNO S.A. za ogromny wkład we wspieranie kształcenia w dziedzinie ceramiki oraz za wybitne osiągnięcia technologiczne

Lista nagród międzynarodowych PTCer – The Polish Ceramic Society Award:

 1. Richard Todd (University of Oxford) 2024
 2. Vladimir V. Srdić (University of Novi Sad) 2023
 3. Thomas Graule (Empa) 2023
 4. Suk-Joong Kang (KIMS) 2023
 5. Chang-Jun Bae (KIMS) 2023
 6. Alexander A. Kaminskii (Institute of Crystallography, Russian Academy of Sciences) – September 2019
 7. Ken-ichi Ueda (Institute for Laser Science, University of Electro-Communications, Chofu) – September 2019
 8. Wiesław Stręk (Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences, Wrocław) – September 2019
 9. Paolo Colombo (University of Padova) – September 2019
 10. Kyoon Choi (KICET) – July 2019
 11. Zoltán Lenčéš (Slovak Academy of Sciences) – September 2018
 12. Chengyu Zhang (Northwestern Polytechnical University, Xi’an) – September 2018
 13. Yueming Li (Jingdezhen Ceramic Institute)September 2018
 14. Zongyang Shen (Jingdezhen Ceramic Institute) – September 2018
 15. Pavol Sajgalik (Slovak Academy of Sciences) – September 2017
 16. Jan Dusza (Slovak Academy of Sciences) – September 2017
 17. Pan Wei (Tsinghua University) – September 2017
 18. Dong Wenqiang (Northwestern Polytechnical University, Xi’an) – September 2017
 19. Francis Cambier (Belgian Center of Ceramics Research) – 2017
 20. Jae–Ho Jeon (Korea Institute of Materials Science) – April 2017