SEMINARIA

Plan Warszawskich Seminariów Polskiego Towarzystwa Ceramicznego na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w semestrze zimowym 2023/24

Plan-wykladow-PTCeram.-2023-2024-sem.-zimowy-1

Plan Warszawskich Seminariów Polskiego Towarzystwa Ceramicznego na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w semestrze zimowym 2019/2020

25 października 2019Dr inż. Agnieszka Żurawska (Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (HiTEP), Instytut Energetyki – Instytut Badawczy),Metody formowania ceramicznych komponentów stosów stałotlenkowych ogniw paliwowych w Instytucie Energetyki22 listopada 2019Dr inż. Elżbieta Greiner-Wronowa (Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH),Wpływ rodzaju oświetlenia gablot muzealnych na stan zachowania przechowywanych w nich szklanych obiektów historycznych13 grudnia 2019Dr Anna Czarnecka-Skwarek, Prof. dr hab. Krzysztof Szamałek (Wydział Geologii, UW),Wpływ tlenków ziem rzadkich na właściwości kompozytów na matrycy kaolinowej10 stycznia 2020Prof. dr hab. inż. Marek Faryna (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Polska Akademia Nauk),Mikroskopia dwuwiązkowa w badaniach właściwości materiałów ceramicznych; od 3D EBSD do FIB-DIC

Seminaria odbywają się w Gmachu Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, Audytorium Mościckiego, III piętro, godz. 13:15.