KONFERENCJE

KONFERENCJA XIX ECERS, 31 SIERPIEŃ 2025 , DREZNO, NIEMCY

KONFERENCJA SHAPING 9, WRZESIEŃ 2024, WARSZAWA, POLSKA

KONFERENCJA ICC10,14 LIPIEC 2024, MONTREAL, KANADA

XIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA CERAMICZNEGO, CZERWIEC 2024, ZAKOPANE https://ptcer.pl/wp-content/uploads/2024/01/XIV_PTCer_2024.pdf

KONFERENCJA BioCAM, 6-8 GRUDZIEŃ 2023, MONS, BELGIA

XII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego

Przedmiot i Program Konferencji

Nauka i technologia materiałów ceramicznych (ceramika tradycyjna i zaawansowana, szkło, emalie, materiały ogniotrwałe, mineralne materiały wiążące, ceramika budowlana, materiały dla elektroniki, surowce ceramiczne, materiały ceramiczne w ochronie środowiska, recycling materiałów ceramicznych, materiały ścierne, i in.)

Ponadto Konferencji towarzyszyć będą wydarzenia satelitarne: XV Laser Ceramics Symposium orazIII Polsko-Słowacko-Chińskie Seminarium Ceramiczne.

 • Program konferencji – pdf
 • Autorzy prezentujący wyniki badań w formie posterów, proszeni są o przygotowanie wydruków dostosowanych do wymiarów tablic o wysokości 150 cm i szerokości 100 cm.

Data, miejsce obrad i zakwaterowanie

Konferencja odbędzie się w DW „Hyrny” w Zakopanem, ul. Piłsudskiego 20 w dniach 12–15 września 2019.

Pełny koszt uczestnictwa obejmuje opłatę konferencyjną, materiały konferencyjne, 3 dniowe zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, pełne wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących oraz te numery kwartalnika Materiały Ceramiczne, w których zostaną wydrukowane artykuły powstałe na bazie wystąpień konferencyjnych.

Opłaty konferencyjne wniesione do 30 czerwca 2019 roku wynoszą:

 • 2100 zł – opłata podstawowa
 • 1350 zł – opłata ulgowa dla studentów, doktorantów i emerytów
 • 2000 zł – opłata dla członków PTCer z aktualnie opłaconymi składkami
 • Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych kosztuje 2300 zł (2200 zł dla członków PTCer)

Podane ceny zawierają wliczone 23% podatku VAT.

Opłaty konferencyjne wniesione po 30 czerwca 2019 roku są o 150 zł wyższe.

Możliwe będzie uczestnictwo cząstkowe w konferencji, jednak ze względu na trudny do ramowego ustalenia koszt tego typu udziału, potencjalnie zainteresowani proszeni są o kontakt z organizatorami.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w Konferencji można dokonać poprzez:

w terminie do 15 czerwca 2019 roku.

Opłaty konferencyjne i streszczenia referatów lub posterów o objętości maksymalnie 250 słów prosimy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci pliku w formacie doc lub docx. (format streszczenia do pobrania)

Publikacja materiałów Konferencji

Opublikowanie materiałów konferencyjnych po kwalifikacji artykułów na podstawie recenzji nastąpi po Konferencji w kwartalniku Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials.

Końcową wersję artykułu wg wskazówek, które zostaną przesłane do autorów w drugim komunikacie, należy dostarczyć do 15 września 2019.

Ponieważ podczas konferencji uczestnicy otrzymają numer kwartalnika MCCM, jeśli ktoś chciałby aby jego artykuł ukazał się w tym właśnie numerze, proszony jest o dostarczenie tekstu do 31 maja 2019.

Adres do korespondencji

Sekretarz komitetu organizacyjnego:

 • Dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała
 • AGH w Krakowie, WIMiC, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
 • al. Mickiewicza 30, B6, pok. 207, 30-059 Kraków
 • e-mail sekretariat@ptcer.pl

Opłaty za udział w konferencji prosimy przelewać na konto Polskiego Towarzystwa Ceramicznego:

 • Raiffeisen Polbank
 • nr rach. 76 1750 0012 0000 0000 2371 9697
 • NIP PTCer: 677-192-02-04

Dalsze informacje będą umieszczane na stronie internetowej: https://www.ptcer.pl oraz przesyłane elektronicznie do osób zgłoszonych na konferencję.

Komitet Naukowy Konferencji

 • prof. dr hab. inż. J. Lis – przewodniczący
 • dr hab. A. Adamczyk-Hebrajska
 • dr hab. D. Bochenek, prof. UŚ
 • dr hab. inż. T. Brylewski, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. Jan Chłopek
 • prof. dr hab. inż. D. Czekaj
 • prof. dr hab. inż. J. Deja
 • prof. dr hab. inż. J. Dorosz
 • prof. dr hab. inż. D. Dorosz
 • prof. dr hab. inż. M. Faryna
 • dr hab. inż. M. Gawlicki, prof. ICiMB
 • dr hab. inż. Agnieszka Gubernat
 • prof. dr hab. inż. K. Haberko
 • dr hab. inż. D. Herman, prof. PKosz.
 • prof. dr hab. inż. L. Jaworska
 • prof. dr hab. inż. J. Ilczuk
 • prof. dr hab. inż. S. Jonas
 • prof. dr hab. inż. A. Kielski
 • prof. dr hab. inż. W. Kurdowski
 • dr hab. inż. R. Lech, prof. AGH
 • doc. dr Z. Librant
 • dr hab. inż. A. Lisińska-Czekaj, prof. PGd.
 • prof. dr hab. inż. J. Małolepszy
 • dr hab. inż. W. Maziarz, prof. PAN
 • prof. dr hab. J. Morgiel
 • dr hab. inż. M. Nocuń, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. W. Nocuń-Wczelik
 • prof. dr hab. inż. A. Olszyna
 • dr hab. inż. P. Pasierb, prof. AGH
 • dr hab. inż. P. Pichniarczyk
 • prof. dr hab. inż. K. Pietrzak
 • dr hab., inż. J. Podwórny, prof. ICiMB
 • dr hab. inż. W. Pyda, prof. AGH
 • prof. dr hab. M. Radecka
 • dr hab. inż. M. Reben, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. M. Sitarz
 • prof. dr hab. inż. M. Sopicka-Lizer
 • prof. dr hab. inż. L. Stobierski
 • dr hab. inż. P. Stoch, prof. AGH
 • prof. dr hab. Z. Surowiak
 • prof. dr hab. inż. M. Szafran
 • prof. dr hab. inż. J. Szczerba
 • dr hab. inż. M. Szumera
 • doc. dr hab. inż. M. Szutkowska
 • prof. dr hab. inż. A. Ślósarczyk
 • dr hab. inż. M. Środa, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. J. Wasylak
 • dr hab. inż. P. Wiecińska
 • prof. dr hab. inż. K. Wojciechowski
 • prof. dr hab. inż. P. Wyszomirski
 • dr hab. inż. A. Zima

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • dr hab. inż. M. Bućko
 • dr G. Grabowski
 • dr hab. inż. Z. Pędzich – przewodniczący
 • dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała – sekretarz

XII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego

Przedmiot i Program Konferencji

Nauka i technologia materiałów ceramicznych (ceramika tradycyjna i zaawansowana, szkło, emalie, materiały ogniotrwałe, mineralne materiały wiążące, ceramika budowlana, materiały dla elektroniki, surowce ceramiczne, materiały ceramiczne w ochronie środowiska, recycling materiałów ceramicznych, materiały ścierne, i in.)

Ponadto Konferencji towarzyszyć będą wydarzenia satelitarne: XV Laser Ceramics Symposium orazIII Polsko-Słowacko-Chińskie Seminarium Ceramiczne.

 • Program konferencji – pdf
 • Autorzy prezentujący wyniki badań w formie posterów, proszeni są o przygotowanie wydruków dostosowanych do wymiarów tablic o wysokości 150 cm i szerokości 100 cm.

Data, miejsce obrad i zakwaterowanie

Konferencja odbędzie się w DW „Hyrny” w Zakopanem, ul. Piłsudskiego 20 w dniach 12–15 września 2019.

Pełny koszt uczestnictwa obejmuje opłatę konferencyjną, materiały konferencyjne, 3 dniowe zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, pełne wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących oraz te numery kwartalnika Materiały Ceramiczne, w których zostaną wydrukowane artykuły powstałe na bazie wystąpień konferencyjnych.

Opłaty konferencyjne wniesione do 30 czerwca 2019 roku wynoszą:

 • 2100 zł – opłata podstawowa
 • 1350 zł – opłata ulgowa dla studentów, doktorantów i emerytów
 • 2000 zł – opłata dla członków PTCer z aktualnie opłaconymi składkami
 • Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych kosztuje 2300 zł (2200 zł dla członków PTCer)

Podane ceny zawierają wliczone 23% podatku VAT.

Opłaty konferencyjne wniesione po 30 czerwca 2019 roku są o 150 zł wyższe.

Możliwe będzie uczestnictwo cząstkowe w konferencji, jednak ze względu na trudny do ramowego ustalenia koszt tego typu udziału, potencjalnie zainteresowani proszeni są o kontakt z organizatorami.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w Konferencji można dokonać poprzez:

w terminie do 15 czerwca 2019 roku.

Opłaty konferencyjne i streszczenia referatów lub posterów o objętości maksymalnie 250 słów prosimy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci pliku w formacie doc lub docx. (format streszczenia do pobrania)

Publikacja materiałów Konferencji

Opublikowanie materiałów konferencyjnych po kwalifikacji artykułów na podstawie recenzji nastąpi po Konferencji w kwartalniku Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials.

Końcową wersję artykułu wg wskazówek, które zostaną przesłane do autorów w drugim komunikacie, należy dostarczyć do 15 września 2019.

Ponieważ podczas konferencji uczestnicy otrzymają numer kwartalnika MCCM, jeśli ktoś chciałby aby jego artykuł ukazał się w tym właśnie numerze, proszony jest o dostarczenie tekstu do 31 maja 2019.

Adres do korespondencji

Sekretarz komitetu organizacyjnego:

 • Dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała
 • AGH w Krakowie, WIMiC, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
 • al. Mickiewicza 30, B6, pok. 207, 30-059 Kraków
 • e-mail sekretariat@ptcer.pl

Opłaty za udział w konferencji prosimy przelewać na konto Polskiego Towarzystwa Ceramicznego:

 • Raiffeisen Polbank
 • nr rach. 76 1750 0012 0000 0000 2371 9697
 • NIP PTCer: 677-192-02-04

Dalsze informacje będą umieszczane na stronie internetowej: https://www.ptcer.pl oraz przesyłane elektronicznie do osób zgłoszonych na konferencję.

Komitet Naukowy Konferencji

 • prof. dr hab. inż. J. Lis – przewodniczący
 • dr hab. A. Adamczyk-Hebrajska
 • dr hab. D. Bochenek, prof. UŚ
 • dr hab. inż. T. Brylewski, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. Jan Chłopek
 • prof. dr hab. inż. D. Czekaj
 • prof. dr hab. inż. J. Deja
 • prof. dr hab. inż. J. Dorosz
 • prof. dr hab. inż. D. Dorosz
 • prof. dr hab. inż. M. Faryna
 • dr hab. inż. M. Gawlicki, prof. ICiMB
 • dr hab. inż. Agnieszka Gubernat
 • prof. dr hab. inż. K. Haberko
 • dr hab. inż. D. Herman, prof. PKosz.
 • prof. dr hab. inż. L. Jaworska
 • prof. dr hab. inż. J. Ilczuk
 • prof. dr hab. inż. S. Jonas
 • prof. dr hab. inż. A. Kielski
 • prof. dr hab. inż. W. Kurdowski
 • dr hab. inż. R. Lech, prof. AGH
 • doc. dr Z. Librant
 • dr hab. inż. A. Lisińska-Czekaj, prof. PGd.
 • prof. dr hab. inż. J. Małolepszy
 • dr hab. inż. W. Maziarz, prof. PAN
 • prof. dr hab. J. Morgiel
 • dr hab. inż. M. Nocuń, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. W. Nocuń-Wczelik
 • prof. dr hab. inż. A. Olszyna
 • dr hab. inż. P. Pasierb, prof. AGH
 • dr hab. inż. P. Pichniarczyk
 • prof. dr hab. inż. K. Pietrzak
 • dr hab., inż. J. Podwórny, prof. ICiMB
 • dr hab. inż. W. Pyda, prof. AGH
 • prof. dr hab. M. Radecka
 • dr hab. inż. M. Reben, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. M. Sitarz
 • prof. dr hab. inż. M. Sopicka-Lizer
 • prof. dr hab. inż. L. Stobierski
 • dr hab. inż. P. Stoch, prof. AGH
 • prof. dr hab. Z. Surowiak
 • prof. dr hab. inż. M. Szafran
 • prof. dr hab. inż. J. Szczerba
 • dr hab. inż. M. Szumera
 • doc. dr hab. inż. M. Szutkowska
 • prof. dr hab. inż. A. Ślósarczyk
 • dr hab. inż. M. Środa, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. J. Wasylak
 • dr hab. inż. P. Wiecińska
 • prof. dr hab. inż. K. Wojciechowski
 • prof. dr hab. inż. P. Wyszomirski
 • dr hab. inż. A. Zima

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • dr hab. inż. M. Bućko
 • dr G. Grabowski
 • dr hab. inż. Z. Pędzich – przewodniczący
 • dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała – sekretarz

przejdź do góry

XI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego

Przedmiot i Program Konferencji

Nauka i technologia materiałów ceramicznych (ceramika tradycyjna i zaawansowana, szkło, emalie, materiały ogniotrwałe, mineralne materiały wiążące, ceramika budowlana, materiały dla elektroniki, surowce ceramiczne, materiały ceramiczne w ochronie środowiska, recycling materiałów ceramicznych, materiały ścierne, i in.)

Na program Konferencji składać się będą referaty i postery (Program konferencji – pdf).

Ponadto Konferencji będzie towarzyszyć wydarzenie satelitarne Polsko-Słowacko-Chińskie Seminarium na temat ceramiki zaawansowanej oraz zastosowania nowoczesnych metod badania ceramiki w badaniach archeologicznych oraz ochronie zabytków w dniach 13–16 września 2017.

Data, miejsce obrad i zakwaterowanie

Konferencja odbędzie się w DW „Hyrny” w Zakopanem, ul. Piłsudskiego 20 w dniach 14–17 września 2017.

Pełny koszt uczestnictwa obejmuje opłatę konferencyjną, materiały konferencyjne, 3 dniowe zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, pełne wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących oraz te numery kwartalnika Materiały Ceramiczne, w których zostaną wydrukowane artykuły powstałe na bazie wystąpień konferencyjnych.

Opłaty konferencyjne wniesione do 30 czerwca 2017 roku wynoszą:

 • 1700 zł + 23%VAT – opłata podstawowa
 • 1100 zł + 23%VAT – opłata ulgowa dla studentów, doktorantów i emerytów
 • 1500 zł + 23%VAT – opłata dla członków PTCer z aktualnie opłaconymi składkami
 • Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych kosztuje 1900 zł + 23%VAT (1700 zł + 23%VAT dla członków PTCer)

Opłaty konferencyjne wniesione po 30 czerwca 2017 roku są o 100 zł + 23 %VAT wyższe.

Możliwe będzie uczestnictwo cząstkowe w konferencji, jednak ze względu na trudny do ramowego ustalenia koszt tego typu udziału, potencjalnie zainteresowani proszeni są o kontakt z organizatorami.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w Konferencji można dokonać poprzez:

w terminie do 15 czerwca 2017 roku.

Opłaty konferencyjne i streszczenia referatów lub posterów o objętości maksymalnie 250 słów prosimy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci pliku w formacie doc lub docx. (format streszczenia do pobrania)

Publikacja materiałów Konferencji

Opublikowanie materiałów konferencyjnych po kwalifikacji artykułów na podstawie recenzji nastąpi po Konferencji w kwartalniku Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials.

Końcową wersję artykułu wg wskazówek, które zostaną przesłane do autorów w drugim komunikacie, należy dostarczyć do 17 września 2017.

Ponieważ podczas konferencji uczestnicy otrzymają numer kwartalnika MCCM, jeśli ktoś chciałby aby jego artykuł ukazał się w tym właśnie numerze, proszony jest o dostarczenie tekstu do 30 czerwca 2017.

Adres do korespondencji

Sekretarz komitetu organizacyjnego:

 • Dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała
 • AGH w Krakowie, WIMiC, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
 • al. Mickiewicza 30, B6, pok. 207, 30-059 Kraków
 • e-mail sekretariat@ptcer.pl

Opłaty za udział w konferencji prosimy przelewać na konto Polskiego Towarzystwa Ceramicznego:

 • Raiffeisen Polbank
 • nr rach. 76 1750 0012 0000 0000 2371 9697
 • NIP PTCer: 677-192-02-04

Dalsze informacje będą umieszczane na stronie internetowej: https://www.ptcer.pl oraz przesyłane elektronicznie do osób zgłoszonych na konferencję.

Komitet Naukowy Konferencji

 • prof. dr hab. inż. J. Lis – przewodniczący
 • dr hab. D. Bochenek, prof. UŚ
 • dr hab. inż. T. Brylewski, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. Jan Chłopek
 • prof. dr hab. inż. D. Czekaj
 • prof. dr hab. inż. J. Deja
 • prof. dr hab. inż. J. Dorosz
 • dr hab. inż. D. Dorosz, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. M. Faryna
 • dr hab. inż. M. Gawlicki, prof. ICiMB
 • dr hab. inż. Agnieszka Gubernat
 • prof. dr hab. inż. K. Haberko
 • dr hab. inż. Daniela Herman, prof. PKosz.
 • prof. dr hab. inż. L. Jaworska
 • prof. dr hab. inż. J. Ilczuk
 • prof. dr hab. inż. S. Jonas
 • prof. dr hab. inż. A. Kielski
 • prof. dr hab. inż. W. Kurdowski
 • dr hab. inż. R. Lech, prof. AGH
 • doc. dr Z. Librant
 • dr hab. inż. A. Lisińska-Czekaj
 • prof. dr hab. M. Łączka
 • prof. dr hab. inż. A. Michalski
 • prof. dr hab. A. Małecki
 • prof. dr hab. inż. J. Małolepszy
 • dr hab. inż. W. Maziarz, prof. PAN
 • prof. dr hab. J. Morgiel
 • dr hab. inż. M. Nocuń, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. W. Nocuń-Wczelik
 • prof. dr hab. inż. A. Olszyna
 • prof. dr hab. inż. R. Pampuch
 • dr hab. inż. P. Pasierb, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. K. Pietrzak
 • dr hab., inż. J. Podwórny, prof. ICiMB
 • dr hab. inż. W. Pyda, prof. AGH
 • prof. dr hab. M. Radecka
 • dr hab. inż. M. Reben, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. M. Sitarz
 • prof. dr hab. inż. M. Sopicka-Lizer
 • prof. dr hab. inż. L. Stobierski
 • dr hab. inż. P. Stoch, prof. AGH
 • prof. dr hab. Z. Surowiak
 • dr hab. inż. J. Szczerba, prof. AGH
 • doc. dr hab. inż. M. Szutkowska
 • prof. dr hab. inż. A. Ślósarczyk
 • dr hab. inż. M. Środa, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. M. Szafran
 • dr hab. inż. M. Szumera
 • prof. dr hab. inż. J. Wasylak
 • prof. dr hab. inż. K. Wojciechowski
 • prof. dr hab. inż. P. Wyszomirski

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • dr hab. inż. M. Bućko
 • dr G. Grabowski
 • dr hab. inż. Z. Pędzich – przewodniczący
 • dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała – sekretarz

przejdź do góry

X Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego

Zdjęcia z X Konferencji PTCer

Sponsorzy i wystawcy:

Przedmiot i Program Konferencji

Nauka i technologia materiałów ceramicznych (ceramika tradycyjna i zaawansowana, szkło, emalie, materiały ogniotrwałe, mineralne materiały wiążące, ceramika budowlana, materiały dla elektroniki, surowce ceramiczne, materiały ceramiczne w ochronie środowiska, recycling materiałów ceramicznych, materiały ścierne, i in.)

Na program Konferencji składać się będą referaty i postery (Program konferencji – pdf).

Konferencji towarzyszyć będą satelitarnie:

 • seminarium Projektu Sintercer “Influence of advanced techniques of sintering on microstructure and physico-mechanical properties of nanomaterials”
 • “Nanomaterials sintering with the use of SPS and HP-HT techniques workshop”
 • “The first Polish-Korean joint workshop on advanced ceramics”

Data, miejsce obrad i zakwaterowanie

Konferencja odbędzie się w DW „Hyrny” w Zakopanem, ul. Piłsudskiego 20 w dniach 17–20 września 2015.

Pełny koszt uczestnictwa obejmuje opłatę konferencyjną, materiały konferencyjne, zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, pełne wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących oraz te numery kwartalnika Materiały Ceramiczne, w których zostaną wydrukowane artykuły powstałe na bazie wystąpień konferencyjnych.

Opłaty konferencyjne wniesione do 30 czerwca 2015 roku wynoszą:

 • 1800 zł + 23%VAT – opłata podstawowa
 • 1300 zł + 23%VAT – opłata ulgowa dla studentów, doktorantów i emerytów
 • 1600 zł + 23%VAT – opłata dla członków PTCer z aktualnie opłaconymi składkami
 • Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych kosztuje 2000 zł + 23%VAT (1800 zł + 23%VAT dla członków PTCer)

Opłaty konferencyjne wniesione po 30 czerwca 2015 roku są o 100 zł + 23 %VAT wyższe.

Możliwe będzie uczestnictwo cząstkowe w konferencji, jednak ze względu na trudny do ramowego ustalenia koszt tego typu udziału, potencjalnie zainteresowani proszeni są o kontakt z organizatorami.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w Konferencji można dokonać poprzez:

w terminie do 30 maja 2015 roku.

Opłaty konferencyjne i streszczenia referatów lub posterów o objętości maksymalnie 250 słów prosimy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci pliku w formacie doc lub docx. (format streszczenia do pobrania)

Publikacja materiałów Konferencji

Opublikowanie materiałów konferencyjnych po kwalifikacji artykułów na podstawie recenzji nastąpi po Konferencji w kwartalniku Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials.

Końcową wersję artykułu wg wskazówek, które zostaną przesłane do autorów w drugim komunikacie, należy dostarczyć do 20 września 2015.

Adres do korespondencji

Sekretarz komitetu organizacyjnego:

 • Dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała
 • AGH, WIMiC, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
 • al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 • Tel. 12 617 2504 lub 12 617 2397, Fax 12 633 4630
 • e-mail sekretariat@ptcer.pl

Opłaty za udział w konferencji prosimy przelewać na konto Polskiego Towarzystwa Ceramicznego:

 • Raiffeisen Polbank
 • nr rach. 76 1750 0012 0000 0000 2371 9697
 • NIP PTCer: 677-192-02-04

Dalsze informacje będą umieszczane na stronie internetowej: https://www.ptcer.pl oraz przesyłane elektronicznie do osób, które zgłoszą się na konferencję.

Komitet Naukowy Konferencji

 • prof. dr hab. inż. J. Lis – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. S. Błażewicz
 • dr hab. D. Bochenek
 • dr hab. inż. T. Brylewski
 • prof. dr hab. inż. Jan Chłopek
 • prof. dr hab. inż. D. Czekaj
 • prof. dr hab. inż. J. Deja
 • prof. dr hab. inż. J. Dorosz
 • dr hab. inż. D. Dorosz, prof. PB
 • prof. dr hab. inż. M. Faryna
 • dr hab. inż. M. Gawlicki, prof. ICiMB
 • dr hab. inż. Agnieszka Gubernat
 • prof. dr hab. inż. K. Haberko
 • prof. dr hab. inż. L. Jaworska
 • prof. dr hab. inż. J. Ilczuk
 • prof. dr hab. inż. S. Jonas
 • prof. dr hab. inż. A. Kielski
 • prof. dr hab. S. Komornicki
 • prof. dr hab. inż. W. Kurdowski
 • doc. dr Z. Librant
 • dr hab. inż. A. Lisińska-Czekaj
 • prof. dr hab. M. Łączka
 • prof. dr hab. inż. A. Michalski
 • prof. dr hab. A. Małecki
 • prof. dr hab. inż. J. Małolepszy
 • dr hab. inż. W. Maziarz, prof. PAN
 • prof. dr hab. J. Morgiel
 • dr hab. inż. M. Nocuń, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. W. Nocuń-Wczelik
 • prof. dr hab. inż. A. Olszyna
 • prof. dr hab. inż. R. Pampuch
 • prof. dr hab. inż. K. Pietrzak
 • prof. dr hab. M. Radecka
 • dr hab. inż. M. Reben
 • prof. dr hab. inż. S. Serkowski
 • prof. dr hab. inż. M. Sitarz
 • prof. dr hab. inż. M. Sopicka-Lizer
 • prof. dr hab. inż. L. Stobierski
 • prof. dr hab. inż. L. Stoch
 • prof. dr hab. Z. Surowiak
 • dr hab. inż. J. Szczerba, prof. AGH
 • doc. dr hab. inż. M. Szutkowska
 • prof. dr hab. inż. A. Ślósarczyk
 • dr hab. inż. M. Środa
 • prof. dr hab. inż. M. Szafran
 • prof. dr hab. inż. J. Wasylak
 • prof. dr hab. inż. K. Wojciechowski
 • prof. dr hab. inż. P. Wyszomirski

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • dr hab. inż. M. Bućko
 • dr hab. inż. Z. Pędzich – przewodniczący
 • dr inż. Magdalena Zarzecka-Napierała – sekretarz

przejdź do góry

Workshop „Rapid Prototyping and Laser Formation of Ceramics”

Workshop Rapid Prototyping and Laser Formation of Ceramics odbędzie się w dniu 08 września 2014 roku i stanowił będzie integralną część VIII Międzynarodowej Konferencji POLSKA CERAMIKA 2014. Organizatorem workshopu jest Polskie Towarzystwo Ceramiczne i Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Przewidziane jest wygłoszenie, przez wybitnych specjalistów zajmujących się nowoczesnymi metodami formowania materiałów ceramicznych, sześciu referatów zaproszonych. Pozostałe osoby zainteresowane tą tematyką mają możliwość przedstawienie podczas workshopu wyników swoich badań w postaci posterów. Prosimy wszystkich zainteresowanych o zgłoszenie i zarejestrowanie swojego udziału.

Streszczenia referatów i posterów zostaną wydrukowane w materiałach, które uczestnicy otrzymają podczas workshopu. Pełne teksty prezentacji zostaną opublikowane w formie tradycyjnej i elektronicznej w punktowanym wydawnictwie Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials.

Miejsce odbywania się workshopu

Workshop będzie się odbywał w poniedziałek 08 września 2014 roku w godzinach przedpołudniowych (9.00-13.00) na terenie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. W tym samym czasie będzie się odbywać sesja posterowa poświęcona tematyce workshopu, stanowiąca część sesji posterowej VIII Międzynarodowej Konferencji POLSKA CERAMIKA 2014.

Ważne terminy

 • do 30 kwietnia 2014 – zgłaszanie uczestnictwa/nadsyłanie streszczeń posterów
 • do 15 maja 2014 – akceptacja treści nadesłanych streszczeń posterów
 • do 30 maja 2014 – instrukcja wydawnicza na stronie internetowej
 • do 30 czerwca 2014 – wnoszenie opłat
 • do 15 lipca 2014 – ostateczny program workshop-u
 • do 08 września 2014 – nadsyłanie pełnych tekstów referatów/posterów

Rejestracja i Opłaty

Osoby zainteresowane prezentacją swoich prac w formie posteru proszone są o zarejestrowanie się poprzez formularz rejestracyjny dostępny poniżej.

http://pc2014.pl/pl/workshop/rejestracja

Uczestnictwo w Workshopie jest zwolnione z opłat i obejmuje:

 • materiały konferencyjne i reklamowe
 • obiad i przerwy kawowe

Kontakt

Przewodniczący workshopu

Dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH

 • tel. +48 12 617 35 72
 • e-mail: bucko@agh.edu.pl

lub

Sekretariat konferencji POLSKA CERAMIKA 2014

Sekretarz: dr inż. Agnieszka Gubernat

 • tel. +48 12 617 36 96
 • e-mail:sekretariat@pc2014.pl

przejdź do góry

15th Conference on Optical Fibers and Their Applications Bialystok – Lipowy Most, Poland

Conference on Optical Fibers and Their Applications is a long lasting, traditional event, organized since 1976. The purpose is summarizing the developments in the field of optical fiber technology and applications in this geographical region and worldwide. Bring together experts from different fields: academia, government laboratories, industry, telecom operators, and hardware/software vendors.

History

The first conference on Optical Fibers and Their Applications was organized in February 1976. Then the cycle was organized every three years. Since 1986 it was split to two sub-cycles Technology and Applications, and is organized every 18 months. The first conferences were organized in Jablonna near Warsaw in conference facilities owned by the Polish Academy of Sciences. Then the subcycles are organized in Naleczow (previously Krasnobrod) by UMCS University in Lublin and Lublin Univ. of Technology, and in Bialowieza (now near Suprasl) by Bialystok University of Technology. Several volumes of Proc.SPIE were published from this conference series. Bialystok University of Technology will organize the next Conference on Optical Fibers and Their Applications in 2014.

Conference organizers

Białystok University of Technology, Faculty of Electrical Engineering (Poland)