Wykład Pani dr hab. inż. Anny Kozłowskiej

PTCer zaprasza na wykład „Warstwowe materiały ceramiczne do zastosowań oświetleniowo-czujnikowych”, który wygłosi Pani dr hab. inż. Anna Kozłowska, Lider Grupy Badawczej: Materiały Inteligentne, Centrum Materiałów Funkcjonalnych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki. Szczegóły na stronie głównej PTCer