PILNE – UCHWAŁA 6/23 z dn. 13.11.2023

UCHWAŁA nr 6/23

ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CERAMICZNEGO

Na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2023 roku Zarząd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego uchwalił zwołanie Walnego Zjazdu Towarzystwa na 28 listopada 2023r. w Krakowie, al. Mickiewicza 30, pawilon B8, pok. 1.11, o godz. 16:00 – I termin i 16:15 – II termin.

Program Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Towarzystwa przewiduje:

  • Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu
  • Przedstawienie propozycji zmian w statucie PTCer.
  • Głosownie uchwały proponującej zmiany w statucie PTCer.
  • Wolne wnioski.

             Sekretarz Zarządu PTCer                      Prezes PTCer

               dr inż. Dawid Kozień               prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich