Wykład Prof. Jae-Ho Jeon

Szanowni Państwo,

Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej oraz Polskie Towarzystwo Ceramiczne mają przyjemność zaprosić na wykład prof. Jae-Ho Jeon (Korean Institute of Materials Science/Politechnika Gdańska) pt. Microstructural Control of Functional Ceramics and Its Effects on Dielectric/Piezoelectric Properties.

Wykład odbędzie się 7 listopada 2023 r. (wtorek), godz. 14:15 w Audytorium Mościckiego (III piętro) w Gmachu Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego PW

W tym roku, po raz pierwszy, będzie można uczestniczyć w tych seminariach także on-line poprzez aplikacje Teams. Link do najbliższego spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRkZjhhNjgtYjhhMy00OTA4LTg1OTItNGFkYzU4NDVjMjM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22e9db88fb-1ca6-49cb-9d5c-ccc9b1baf213%22%7d

W przypadku problemów z dostępem on-line do seminarium proszę się kontaktować z dr inż. Pawłem Falkowskim  pawel.falkowski@pw.edu.pl