Uchwała nr 2/18 Zarządu Polskiego Towarzystwa Ceramicznego

Na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2018 roku w Krakowie Zarząd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego uchwalił zwołanie Walnego Zjazdu Towarzystwa na 2 marca 2018r. w Krakowie, al. Mickiewicza 30, pawilon B-8, pok. 1.11a, o godz. 12:30 – I termin i 13:00 – II termin.

Program Walnego Zjazdu Towarzystwa przewiduje:

  1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zjazdu
  2. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2017
  3. Dyskusja nad sprawozdaniem
  4. Głosownie uchwały przyjmującej sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego za 2017
  5. Omówienie stanu przygotowań do imprez organizowanych przez Towarzystwo w roku 2018
  6. Wolne wnioski.

Sekretarz Zarządu PTCer dr hab. inż. Mirosław Bućko

Prezes Zarządu PTCer dr hab. inż. Zbigniew Pędzich