Uchwała nr 2/17 Zarządu Polskiego Towarzystwa Ceramicznego

Na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2017 roku w Krakowie Zarząd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego uchwalił zwołanie Walnego Zjazdu Towarzystwa na 10 marca 2017r. w Krakowie, al. Mickiewicza 30, pawilon B-8, pok. 1.11a, o godz. 12:30 – I termin i 13:00 – II termin.

Program Walnego Zjazdu Towarzystwa przewiduje:

  1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zjazdu
  2. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2016
  3. Dyskusja nad sprawozdaniem
  4. Głosownie uchwały przyjmującej sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego za 2016
  5. Omówienie stanu przygotowań do imprez organizowanych przez Towarzystwo w roku 2017
  6. Wolne wnioski.

Prezes Zarządu PTCer dr hab. inż. Zbigniew Pędzich

Sekretarz Zarządu PTCer dr hab. inż. Mirosław Bućko