Uchwała nr 2/19 Zarządu Polskiego Towarzystwa Ceramicznego

Na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2019 roku w Krakowie Zarząd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego uchwalił zwołanie Walnego Zjazdu Towarzystwa na 22 marca 2019r. w Krakowie, al. Mickiewicza 30, pawilon B-8, pok. 1.11a, o godz. 12:30 – I termin i 13:00 – II termin.

Program Walnego Zjazdu Towarzystwa przewiduje:

  1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zjazdu.
  2. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2018.
  3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
  4. Głosownie uchwały przyjmującej sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego za 2018.
  5. Omówienie stanu przygotowań do imprez organizowanych przez Towarzystwo w 2019.
  6. Wolne wnioski.

Sekretarz Zarządu PTCer dr hab. inż. Mirosław Bućko

Prezes Zarządu PTCer dr hab. inż. Zbigniew Pędzich