WYKŁAD PROF. DR HAB. WITOLDA ŁOJKOWSKIEGO

Szanowni Państwo,

Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej oraz Polskie Towarzystwo Ceramiczne mają przyjemność zaprosić na wykład, który wygłosi Prof. dr hab. Witold Łojkowski (Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Kierownik Laboratorium Nanostruktur).

Tytuł wystąpienia: Nanohydroksyapatyt o precyzyjnie regulowanej wielkości w zakresie od 10 do 50 nm: synteza i zastosowania w regeneracji kości.

Termin:  22 marca 2024 r. (piątek), godz. 13:15

Spotkanie będzie się odbywać hybrydowo:

On-line w aplikacji Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWZjNTQ3OGYtOTJhYy00YjU0LWJhN2EtNjU3NGZhNTIyNDhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22e9db88fb-1ca6-49cb-9d5c-ccc9b1baf213%22%7d

Stacjonarnie:

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Gmach Technologii Chemicznej

Audytorium Mościckiego (III piętro)

ul. Koszykowa 75

Serdecznie zapraszamy!