Polskie Towarzystwo Ceramiczne …

KONFERENCJA SHAPING 9, 25-27 WRZESIEŃ 2024, WARSZAWA, POLSKA

XIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA CERAMICZNEGO, 13-16 CZERWIEC 2024, ZAKOPANE, POLSKA

… powstało w 1984 roku, prowadzi działalność głównie poprzez organizowanie konferencji naukowych i seminariów w zakresie określonym przez cele statutowe, czyli dotyczącym jak najszerzej rozumianej ceramiki.

Polskie Towarzystwo Ceramiczne inspiruje również badania naukowe w dziedzinie ceramiki, a także stanowi forum nawiązywania współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi i przemysłowymi. PTCer jest członkiem organizacji międzynarodowych: Międzynarodowej Federacji Ceramicznej (International Ceramic Federation)Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego (European Ceramic Society).

Polskie Towarzystwo Ceramiczne w październiku 2023 roku dokonało zmiany logotypu.