Polskie Towarzystwo Ceramiczne …

IV POLSKO-SŁOWACKO-CHIŃSKIE SEMINARIUM CERAMICZNE
pod patronatem
Przewodniczącego Słowackiej Akademii Nauk Prof. Pavola Sajgalika
i
Jego Magnificencji Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Prof. Jerzego Lisa

Szanowni Państwo,
Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej oraz Polskie Towarzystwo Ceramiczne mają przyjemność zaprosić na wykład, który wygłosi Pani dr hab. inż. Anna Kozłowska, Lider Grupy Badawczej: Materiały Inteligentne, Centrum Materiałów Funkcjonalnych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki.
Tytuł wystąpienia: 
Warstwowe materiały ceramiczne do zastosowań oświetleniowo-czujnikowych”
Termin: 21 czerwca 2024 r. (piątek), godz. 13:15
Spotkanie będzie się odbywać hybrydowo:
On-line w aplikacji Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWZjNTQ3OGYtOTJhYy00YjU0LWJhN2EtNjU3NGZhNTIyNDhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22e9db88fb-1ca6-49cb-9d5c-ccc9b1baf213%22%7d
Stacjonarnie: 
Audytorium Czochralskiego (parter)
Gmach Technologii Chemicznej,
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Ul. Koszykowa 75
Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Państwo,
Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej oraz Polskie Towarzystwo Ceramiczne mają przyjemność zaprosić na wykład, który wygłosi Pani Dr inż. Katarzyna Jach (firma GeniCore).

Tytuł wystąpienia: Materiały termoelektryczne z odpadów kopalnianych, czyli jak technologia U-FAST wspiera środowisko naturalne.
Termin: 24 maja 2024 (piątek), godz. 13:15

Spotkanie będzie się odbywać hybrydowo:
On-line w aplikacji Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWZjNTQ3OGYtOTJhYy00YjU0LWJhN2EtNjU3NGZhNTIyNDhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22e9db88fb-1ca6-49cb-9d5c-ccc9b1baf213%22%7d

Stacjonarnie:
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Czochralskiego (parter)
ul. Koszykowa 75
Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Państwo,

Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej oraz Polskie Towarzystwo Ceramiczne mają przyjemność zaprosić na wykład, który wygłosi Prof. dr hab. Witold Łojkowski (Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Kierownik Laboratorium Nanostruktur). Tytuł wystąpienia: Nanohydroksyapatyt o precyzyjnie regulowanej wielkości w zakresie od 10 do 50 nm: synteza i zastosowania w regeneracji kości. Termin: 22 marca 2024 r. (piątek), godz. 13:15 Dostępny udział zdalny. Szczegóły na stronie Aktualności.

Serdecznie zapraszamy!

Uchwała nr 2/24 o Walnym Zjeździe PTCer-u w dniu 15.03.2024 – sprawdź w aktualnościach lub kliknij obrazek.

KONFERENCJA SHAPING 9, 25-27 WRZESIEŃ 2024, WARSZAWA, POLSKA

XIV KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA CERAMICZNEGO, 13-16 CZERWIEC 2024, ZAKOPANE, POLSKA

… powstało w 1984 roku, prowadzi działalność głównie poprzez organizowanie konferencji naukowych i seminariów w zakresie określonym przez cele statutowe, czyli dotyczącym jak najszerzej rozumianej ceramiki.

Polskie Towarzystwo Ceramiczne inspiruje również badania naukowe w dziedzinie ceramiki, a także stanowi forum nawiązywania współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi i przemysłowymi. PTCer jest członkiem organizacji międzynarodowych: Międzynarodowej Federacji Ceramicznej (International Ceramic Federation)Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego (European Ceramic Society).

Polskie Towarzystwo Ceramiczne w październiku 2023 roku dokonało zmiany logotypu.