PUBLICATIONS

(since number 39 published collectively by Polish Ceramic Society and the Polish Academy of Science – Cracow)

Ceramika 128. Polski Biuletyn Ceramiczny.Tkaczewska E.: Wpływ struktury fazy szklistej popiołów lotnych na proces hydratacji i właściwości cementu. Kraków 2019

Ceramika 127. Polski Biuletyn Ceramiczny.Kotwica Ł.: Reakcja krzemionka-alkalia w zaprawach z cementu glinowego. Kraków 2019

Ceramika 126. Polski Biuletyn Ceramiczny.Zych Ł.: Nanoproszki jako podstawa technologii przeświecalnych i przezroczystych tworzyw ceramicznych. Kraków 2018

Ceramika 125. Polski Biuletyn Ceramiczny.Brachaczek W.: Kształtowanie właściwości współczesnych tynków renowacyjnych. Kraków 2018

Ceramika 124. Polski Biuletyn Ceramiczny.Czosnek C.: Procesy i produkty konwersji prekursorów krzemoorganicznych z wykorzystaniem metody aerozolowej dla wytwarzania nanomateriałów. Kraków 2017

Ceramika 123. Polski Biuletyn Ceramiczny.Kyzioł K.: Funkcjonalne powłoki otrzymywane w warunkach plazmochemicznych. Kraków 2016

Ceramika 122. Polski Biuletyn Ceramiczny.Pichór W.: Ultralekkie wypełniacze mineralne. Właściwości, modyfikacja, zastosowanie. Kraków 2016

Ceramika 121. Polski Biuletyn Ceramiczny.Kluska S.: Modyfikacja powierzchni wybranych materiałów metodami chemicznego osadzania z fazy gazowej. Kraków 2016

Ceramika 120. Polski Biuletyn Ceramiczny.Pytel Z.: Wpływ dodatków mineralnych na właściwości tworzyw wapienno-piaskowych. Kraków 2016

Ceramika 119. Polski Biuletyn Ceramiczny.Dorosz D., Kochanowicz M., Żmojda J., Mazerski W.: Szkła i światłowody domieszkowane pierwiastkami ziem rzadkich. Kraków – Białystok 2015

Ceramika 118. Polski Biuletyn Ceramiczny.Łagosz A.: Wpływ odpadu z odsiarczania spalin metodą półsuchą na hydratację spoiw mineralnych. Kraków 2015

Ceramika 117. Polski Biuletyn Ceramiczny.Podwórny J.: Przemiana porządek-nieporządek w spinelach typu 2:3. Kraków 2014

Ceramika 116. Polski Biuletyn Ceramiczny.Pytel Z.: Modyfikowanie składu fazowego i mikrostruktury autoklawizowanych tworzyw wapienno-piaskowych. Kraków 2014

Ceramika 115. Polski Biuletyn Ceramiczny.Reactivity of solids. Editor K. Przybylski. Kraków 2013

Ceramika 114. Polski Biuletyn Ceramiczny.Gubernat A.: Synteza, spiekanie i właściwości jednofazowych polikryształów węglikowych. Kraków 2013

Ceramika 113. Polski Biuletyn Ceramiczny.Ciecińska M., Cholewa-Kowalska K., Gil A., Greiner-Wrona E., Kokoszka J., Kuciński G., Lisiecki M., Łączka M., Nocuń M., Reben M., Środa M., Terczyńska-Madej A., Wasylak. J.: Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań. Część 2. Kraków 2012

Ceramika 112. Polski Biuletyn Ceramiczny.Dziubak C.: Fizykochemiczne podstawy syntezy ceramicznych pigmentów cyrkonowych. Kraków 2012

Ceramika 111. Polski Biuletyn Ceramiczny.Świerczek K.: Projektowanie właściwości fizykochemicznych tlenkowych materiałów katodowych dla ogniw IT-SOFC oraz Li-ION. Kraków 2010

Ceramika 110. Polski Biuletyn Ceramiczny.Dorosz D.: Aktywne światłowody specjalne. Kraków – Białystok 2010

Ceramika 109. Polski Biuletyn Ceramiczny.Koleżyński A.: Rozkład termiczny bezwodnych szczawianów metali – analiza teoretyczna. Kraków 2010

Ceramika 108. Polski Biuletyn Ceramiczny.Światłowody i ich zastosowanie. Materiały XI Krajowej Konferencji – Białystok – Białowieża. Red. J.Dorosz. Kraków 2008

Ceramika 107. Polski Biuletyn Ceramiczny.Brylewski T.: Metaliczne interkonektory w układzie metal/ceramika do zastosowania w ogniwach paliwowych SOFC. Kraków 2008

Ceramika 106. Polski Biuletyn Ceramiczny.Wojciechowski K.: Wpływ modyfikacji strukturalnych na właściwości termoelektryczne materiałów z grupy skutterudytów. Kraków 2008

Ceramika 105. Polski Biuletyn Ceramiczny.Lech W. R.: Termiczny rozkład wapieni: Transport masy i ciepła. Kraków 2008

Ceramika 104. Polski Biuletyn Ceramiczny. Gawlicki M.: Aktywność hydrauliczna modyfikowanego β–Ca2[SiO4]. Kraków 2008

Ceramika 103. Polski Biuletyn Ceramiczny.Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących. Materiały VI Konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Red. M.M.Bućko, K. Haberko, M. Nocuń, W. Pichór, Z. Pędzich, W. Pyda. Zakopane 2008

Anybody who wants to buy above publications, please contact to: prof. dr inż. Zbigniew Pędzich.