Conferences

Conferences organized by PTCer

The Eight International Conference on High-Performance Ceramics, CCIC-8, Chongqing, China,

Więcej informacji na stronie konferencji

skip to top

MiMe-Materials in Medicine

MiMe-Materials in Medicine, to be held in Faenza on October 8-11, 2013.

The mission of the conference is to highlight the central position of the Biomaterial discipline in fostering the new sectors of regenerative medicine, personalized therapy and early diagnosis.

A Satellite Symposium will be particularly dedicated to the emerging topic of Nano-bio-magnetism that paves the way to a new family of bio-devices able to be remotely controlled and activated by magnetic forces.

Additional Special Events are proposed to the kind attention of the participants.

 1. European Commission Forum: dedicated to projects financed by EU on the topics of the congress
 2. Research Ideas for the market: proposals of new start up, contest and prize
 3. Some special workshops organized by Companies dealing with Materials in medicine.
 4. Young Researcher Competition dedicated to PhD students and early stage Postdocs:

Best lecture, Best poster, “Competition of Innovative ideas” in the field of materials for medicine, and related issues on biotechnology and biomedicine. The event aims to encourage talent Young Researchers towards “research ideas at the frontiers of Knowledge” and/or to identify collaborative routs with business and local communities on innovative projects dealing with materials for medicine.

skip to top

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie”

Pragniemy poinformować, że w dniach 22-24 maja 2013 r. w Wiśle Jaworniku w Hotelu Stok odbędzie się XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie”.

Celem konferencji jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć inżynierii materiałowej w zakresie: technologii wytwarzania, stosowania i metodyki badań materiałów ogniotrwałych wykorzystywanych w procesach przemysłowych.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konferencji i zaprezentowania swoich osiągnięć w formie referatu, posteru, ekspozycji wyrobów lub reklamy w materiałach konferencyjnych.

Wszystkie dostępne informacje: kartę zgłoszeniową, sposób przygotowania referatów i streszczeń oraz aktualne informacje o konferencji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.icimb.pl/gliwice.

skip to top

Workshop "Transparent Ceramics"

General Information

Workshop "Transparent Ceramics" will be held during 10th September 2012 as an integral part of the 7th International Conference Polish Ceramics 2012. Details concerning the Conference are available on the website pc2012.pl. Workshop is organized by the Polish Ceramic Society and Faculty of Materials Science and Ceramics of the AGH University of Science and Technology in Kraków (Poland).

We plan that during the workshop six lectures will be given in English by the outstanding scientists involved in the problems of manufacturing and characterization of transparent ceramic materials. Other contributions to the workshop will be given in the form of posters. All researchers interested in transparent ceramic materials are kindly asked to register their participation.

Abstracts of the lectures and poster contributions will be delivered to the participants during workshop. Full texts will be published in Ceramic Materials which is the journal of the Polish Ceramic Society.

Venue

AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, Krakow, Al.Mickiewicza 30.

Workshop programme

To download the Workshop Programme, please visit pc2012.pl

Important data

 • 30th March 2012 – registration of the participants, abstracts
 • 30th April 2012 – acceptance of abstracts
 • 30th April 2012 – publishing instructions to the authors on the website pc2012.pl
 • 30th June 2012 - payment of the conference fee
 • 30th July 2012 – final programme of the workshop
 • 12th September 2012 – delivering the full contribution text

Payment

Persons interested in the poster presentations pay reduced to 1200 PLN (300EUR) fee. It covers participation in the workshop Transparent Ceramics and in the whole conference Polish Ceramics 2012 i.e.:

 • Proceedings of the workshop and Conference
 • Participation in the get together meeting
 • Lunches and coffee
 • Participation in the Conference Dinner
 • Participation in the cultural events

Those who choose this their participation only in the workshop 10th September 2012 pay only 300 PLN (75EUR). They will receive proceedings of the workshop only.

Payment by the bank account:

 • Bank PKO S.A. Kraków
 • 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
 • sub-account 720.160.4120
 • please add information Polska Ceramika 2010

or

 • IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
 • please add information Polska Ceramika 2010
 • SWIFT: PKO PPL PW

Contacts

 • Prof. Krzysztof Haberko (workshop chairman)
 • tel. +4812 6172507
 • e-mail: haberko@agh.edu.pl

or

 • Dr Agnieszka Gubernat (conference secretary)
 • tel. +4812 617 3696
 • e-mail:sekretariat@pc2012.pl
skip to top

VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego Zakopane 2011

Zdjęcia z VIII Konferencji PTCer

Przedmiot i Program Konferencji

Nauka i technologia materiałów ceramicznych (ceramika tradycyjna i zaawansowana, szkło, emalie, materiały ogniotrwałe, mineralne materiały wiążące, ceramika budowlana, materiały dla elektroniki, surowce ceramiczne, materiały ceramiczne w ochronie środowiska, recycling materiałów ceramicznych, materiały narzędziowe i ścierne, i in.)

Na program Konferencji składać się będą sesje referatowe i posterowe.

Ponadto planowana jest specjalna sesja poświęcona prezentacji projektów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 dotyczących materiałów ceramicznych i kompozytowych. Osoby reprezentujące w/w projekty, zainteresowane tego typu prezentacją proszone są o zgłoszenie swojego zainteresowania do organizatorów konferencji.

Data, miejsce obrad i zakwaterowanie

Konferencja odbędzie się w Domu Wczasowym „Hyrny” w Zakopanem, ul. Piłsudskiego 20 w dniach 22 - 25.09.2011.

Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Pełne wyżywienie na miejscu.

Pełny koszt uczestnictwa – 1200 + 23%VAT zł, ulgowy dla studentów i doktorantów – 900 zł + 23%VAT obejmuje opłatę konferencyjną, materiały konferencyjne, zakwaterowanie, wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących oraz te numery kwartalnika Materiały Ceramiczne, w których zostaną wydrukowane artykuły powstałe na bazie wystąpień konferencyjnych.

Członkowie PTCer z opłaconymi składkami płacą 1000 zł + 23%VAT.

Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych kosztuje 1400 zł + 23%VAT (1200 zł + 23%VAT dla członków PTCer)

Opłata za osobę towarzyszącą wynosi 700 zł + 23%VAT

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w Konferencji prosimy przesyłać pocztą elektroniczną w terminie do 31 marca 2011 roku. Formularz do pobrania na stronie : www.ptcer.pl

Streszczenia prezentacji referatowych lub posterowych, o objętości maksymalnie 250 słów, prosimy przesłać pośrednictwem poczty elektronicznej do 31 maja 2011.

Publikacja materiałów Konferencji

Opublikowanie materiałów konferencyjnych po kwalifikacji artykułów na podstawie recenzji nastąpi po Konferencji w kwartalniku Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials.

Końcową wersję artykułu wg wskazówek, które znajdują się na www.ptcer.pl/mccm/pl/informacje-dla-autorow należy dostarczyć do 22 września 2011.

Adres do korespondencji

Opłaty za udział w konferencji prosimy przelewać na konto, w terminie do 31 maja 2011 Polskiego Towarzystwa Ceramicznego:

 • PKO BP S.A. I/O Kraków
 • nr rach. 64 1020 2892 0000 5902 0167 7350
 • NIP PTCer: 677-192-02-04

Dalsze informacje będą umieszczane na stronie internetowej: http://www.ptcer.pl oraz przesyłane elektronicznie do osób, które zgłoszą się na konferencję.

skip to top
< newer | 1 | 2 | 3 | older >
skip to top
przejdź do góry