Władze Polskiego Towarzystwa Ceramicznego (kadencja 2013-2017)

Zarząd Główny

Prezes

Wiceprezesi

Sekretarz

Skarbnik

Członkowie

Główna Komisja Rewizyjna

Sąd koleżeński

przejdź do góry
przejdź do góry