Plan Warszawskich Seminariów Polskiego Towarzystwa Ceramicznego na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w semestrze zimowym 2017/2018

27 października 2017
Dr inż. Elżbieta Greiner-Wronowa (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH), Inżynieria materiałowa w konserwacji historycznych obiektów szklanych
17 listopada 2017
Dr inż. Michał Ćwiąkała (Instytut Badawczy Innowacyjnych Technologii, Warszawa ), Komercjalizacja wiedzy w biznesie –krok po kroku- na przykładzie innowacyjnej technologii modyfikacji popiołów lotnych
15 grudnia 2017
Dr inż. Krzysztof Perkowski (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa ), Zastosowanie metody Hot Isostatic Pressing w otrzymywaniu ceramiki zaawansowanej
19 stycznia 2018
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Sopicka-Lizer (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej), Luminofory tlenoazotkowe

Seminaria odbywają się w Gmachu Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, Audytorium Średnie II piętro, godz. 13:15

przejdź do góry
przejdź do góry