Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 70, Nr: 2, 2018
  • Str. 116-121

do pobrania: artykuł (PL)

Szkła boranowe domieszkowane cerem aktywne optycznie w zakresie promieniowania wysokoenergetycznego

Świontek S., Adamczyk J., Środa M., Bilski P.

Streszczenie (PL)

Pierwiastki ziem rzadkich jako domieszki optycznie aktywne w zakresie promieniowania wysokoenergetycznego znajdują coraz szersze zastosowania w układach wykazujących zjawiska termoluminescencji (TL) oraz optycznie stymulowanej luminescencji (OSL). Materiały takie są wykorzystywane do projektowania detektorów promieniowania jonizującego, mogących pracować nawet w przypadku najwyższych dawek. Obecnie wszystkie komercyjnie dostępne detektory TL i OSL są krystaliczne, podczas gdy szklane mogą stanowić obiecującą alternatywę. W pracy przeprowadzono pomiary termicznie i optycznie stymulowanej luminescencji w szkłach boranowych BaO-B2O3 domieszkowanych tlenkiem ceru. Stwierdzono, że wzrost zawartości domieszki w badanym materiale wpływa na zwiększenie wydajności procesu termoluminescencji i optycznie stymulowanej luminescencji.

Słowa kluczowe (PL): szkło boranowe, cer, termoluminescencja TL, optycznie stymulowana luminescencja OSL, promieniowanie wysokoenergetyczne

Optically active borate glasses doped with cerium in the range of high-energy radiation

Streszczenie (EN)

Rare earth elements are widely used as active dopants in the range of high-energy radiation in many systems which exhibit thermoluminescence (TL) and optically stimulated luminescence (OSL) phenomena. Such materials are used to design ionizing radiation detectors which can measure even the highest doses. It should be noted that all of the commercially available TL and OSL dosimeters are crystalline, while glassy ones could be a promising alternative. In this research thermally and optically stimulated luminescence measurements are carried out for BaO-B2O3 glasses doped with CeO2. It was found that the increase of cerium oxide dopant increases the efficiency of thermoluminescence and optically stimulated luminescence.

Słowa kluczowe (EN): Borate glass, Cerium, Thermoluminescence TL, Optically stimulated luminescence OS, High-energy radiation

powrót…