Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 70, Nr: 1, 2018
  • Str. 36-42

do pobrania: artykuł (PL)

Wpływ nadmiaru Bi2O3 na syntezę i właściwości ceramiki BiNbO4

Rerak M.

Streszczenie (PL)

Ceramika BiNbO4 należy do rodziny materiałów o strukturze szelitu. Charakteryzuje się ona obiecującymi właściwościami ferroelektrycznymi, które z powodzeniem mogą znaleźć zastosowanie w technice wysokich częstotliwości czy mikroelektronice. W niniejszej pracy określono warunki syntezy oraz opisano wpływ nadmiarowego Bi2O3 i temperatury spiekania na właściwości ceramiki BiNbO4. Badany materiał wytworzono metodą reakcji w fazie stałej, wykorzystując mieszaninę tlenków o wysokiej czystości (99.99%). Nadmiar Bi2O3 nie wpłynął na minimalną wymaganą temperatury syntezy proszku niobianu bizmutu, jednak miał wpływ na skład fazowy spieków, ich gęstość i mikrostrukturę.

Słowa kluczowe (PL): ceramika BiNbO4, ceramika dielektryczna, synteza BiNbO4

The effect of excess Bi2O3 on the synthesis and properties of BiNbO4 ceramics

Streszczenie (EN)

BiNbO4 is a ceramic belonging to the family of materials with the scheelite structure. It shows promising ferroelectric properties that can be successfully used in high frequency techniques or microelectronics. In this work, the synthesis conditions were determined and the effect of excess Bi2O3 and sintering temperature on the properties of the BiNbO4 ceramic were described. The test material was prepared by solid phase reaction using a high purity oxide mixture (99.99%). Excess Bi2O3 did not affect the minimum required temperature of synthesis of bismuth nibate powder, however, it affected the phase composition of sinters, their density and microstructure.

Słowa kluczowe (EN): BiNbO4 ceramics, Dielectric ceramics, BiNbO4 synthesis

powrót…