Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 68, Nr: 3, 2016
  • Str. 218-223

do pobrania: artykuł (PL)

Różne podejścia do wymiany ciepła w kalcynowanej warstwie ziarnistego wsadu wapienia – Część II: Współczynniki uproszczonego modelu

Lech R., Szostak P., Szeląg H.

Streszczenie (PL)

W artykule podano wyniki pomiarów emisyjności trzech różnych wapieni i powstałego z nich wapna. Wapienie pochodziły ze złóż wykorzystywanych przemysłowo. Pomiary wykazały wysoką wartość półsferycznej emisyjności wapieni o powierzchniach powstałych po cięciu piłą diamentową na mokro, mieszczącą się w przedziale 0,95-0,96, i nieco niższą od półsferycznej emisyjności wapna. Porównano także wyniki obliczeń strumienia ciepła transportowanego do powierzchni kalcynowanego ziarna na drodze promieniowania i konwekcji. Obliczenia wskazały na niewielki udział konwekcji w tym procesie.

Słowa kluczowe (PL): emisyjność, wapienie, wapno, współczynniki modelu

Different approaches to heat transfer in calcined bed of particle limestone batch Part II: The coefficients of the simplified model

Streszczenie (EN)

Emissivity of three limestone types and related limes was determined and the results shown in the paper. The limestone samples were taken from industrially exploited deposits. The measurements revealed high values of hemispherical emissivity of limestone surfaces originated from wet slashing test samples with a diamond saw. The values ranged from 0.95 to 0,96, and were slightly small than hemispherical emissivity of lime. Heat fluxes due to radiation and convection, which flow to the calcined particle surface, were calculated and compared. The calculations indicated an insignificant contribution to the process from convection.

Słowa kluczowe (EN): Emissivity, Limes, Limestone, Model’s coefficients

powrót…