Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 64, Nr: 4, 2012
  • Str. 563-566

do pobrania: artykuł (PL)

Reologia żeli stosowanych w przegrodach ognioodpornych

Mastalska J., Izak P., Stempkowska A., Ogłaza L., Kochanowski A.

Streszczenie (PL)

Reologia jest dziedziną nauki zajmującą się odkształceniami oraz płynięciem materiałów. Jednym z jej zadań jest pomiar lepkości badanych płynów w różnych warunkach otoczenia. W szczególności interesujący jest pomiar lepkości w układach żelowych, gdyż w zależności od czasu i temperatury można ustalić przebieg reakcji żelowania. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu temperatury na szybkość oraz sposób żelowania mieszaniny krzemoorganicznej opartej na bazie szkła wodnego sodowego z dodatkiem polimeru organicznego. Badano także wpływ dwutlenku węgla na przebieg reakcji żelowania. Badania starzeniowe, przeprowadzone w różnych odstępach czasu, miały na celu ocenę stabilności żelu. Powyższe testy dostarczyły informacji w zakresie reologicznego charakteru zawiesin krzemoorganicznych przydatnych do celów aplikacyjnych. Badania przeprowadzono na wiskozymetrze marki Brookfield, model DV-III.

Słowa kluczowe (PL): szkło wodne, reologia, dwutlenek węgla, żelowanie

Rheology of gels used in fireproof barriers

Streszczenie (EN)

Rheology is the science dealing with deformation and flow of materials. One of its tasks is to measure viscosity of fluids for determining the influence of temperature and time on the course of gelation of the suspension. The basic aim of this study was to examine the effect of temperature on the rate and way of gelation of a silicaorganic mixture based on sodium water glass with the addition of polymer. The influence of other modifiers, such as carbon dioxide, on properties of the tested suspension was also examined. Aging tests, conducted at different intervals, were designed to check the stability of the gel. These measurements provided information on the rheological nature of silicaorganic suspensions. The study was conducted by using a Brookfield viscometer, model DV-III.

Słowa kluczowe (EN): Water glass, Rheology, Carbon dioxide, Gelation

powrót…