Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 64, Nr: 4, 2012
  • Str. 549-557

do pobrania: artykuł (PL)

Charakterytyka porowatości a mrozoodporność scc w obecności oraz bez obecności soli odladzających

Łaźniewska-Piekarczyk B.

Streszczenie (PL)

W artykule rozważany jest wpływ nowej generacji superplastyfikatorów (SP), domieszki stabilizującej (VMA) oraz domieszki przeciwpieniącej (AFA) na wartość parametrów porów powietrznych, mrozoodporność w obecności oraz bez obecności soli odladzających nienapowietrzonego i napowietrzonego betonu samozagęszczalnego (SCC). Rezultaty badań dowiodły, że SCC jest mrozoodporny mimo, że parametry porów powietrznych nie spełniają wymogów normowych. Ponadto, bardzo istotnym wpływem na mrozoodporność SCC jest rodzaj superplastyfikatora.

Słowa kluczowe (PL): beton samozagęszczalny (SCC), superplastyfikator, pory powietrzne, mrozoodporność, sole odladzające

Effects of porosity characteristics on freeze-thaw and freeze-deicing salt resistances of scc

Streszczenie (EN)

The influence of a new generation of superplasticizers (SPs), viscosity modifying (VMA) and anti-foaming (AFA) admixtures on the internal frost resistance, frost resistance in the presence of deicing salts, durability coefficient (DF) and parameters of air-voids of both hardened non air-entrained and air-entrained self-compacting concretes (SCC) is investigated. The research results showed that SCC is frost resistant despite the fact that the parameters of air-voids were different than recommended by the standard. Moreover, the type of SP significantly affects the frost-resistance of SCC.

Słowa kluczowe (EN): Self-compacting concrete (SCC), Superplasticizer, Air voids, Frost resistance, Deicing salts

powrót…