Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 64, Nr: 4, 2012
  • Str. 473-477

do pobrania: artykuł (PL)

Ceramiczne materiały spiekane wytwarzane z materiałów odpadowych form ceramicznych stosowanych do odlewów precyzyjnych

Drajewicz M., Pytel M.

Streszczenie (PL)

Niniejsza praca dotyczy badań na temat możliwości wytworzenia materiałów spiekanych w procesie recyklingu form ceramicznych użytych do wykonania precyzyjnych odlewów elementów silników lotniczych. Na podstawie przeprowadzonych badań proszków przed i po procesie mielenia oraz prób ich prasowania i spiekania stwierdzono, że możliwy jest proces recyklingu zużytych form ceramicznych, stosowanych na odlewy precyzyjne elementów silników lotniczych. Do prasowania stosowano proszki ze zmielonych form bez dodatków oraz z dodatkami modyfikatorów. W obu przypadkach uzyskano dobre rezultaty w procesie prasowania i spiekania. Powierzchnie wyprasek i spieczonych próbek były gładkie i nie ulegały rozwarstwieniu, a także nie wykruszały się.

Słowa kluczowe (PL): recykling, forma ceramiczna, mielenie

Sintered ceramic materials produced in the recycling process of  casting molds from precision castings

Streszczenie (EN)

The present work relates to investigations of the possibility to produce sintered materials in the recycling process of ceramic moulds coming from precise casts for air engines elements. On the basis of conducted investigations of powders before and after milling, and tests of their pressing and sintering it has been affirmed that the recycling process of the spent ceramic moulds is possible. It was applied to presses The powders derived from the ground moulds with and with no additions of modifiers were studied. Both types of the powders gave good results when processed by pressing and sintering. Surfaces of compacts and sintered bodies were smooth, and did not undergo foliation, and also they did not crumble.

Słowa kluczowe (EN): Recycling, Ceramic mould, Milling

powrót…