Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 62, Nr: 4, 2010
  • Str. 586-590

do pobrania: artykuł (EN)

Badania właściwości cieplnych szkło-krystalicznych próbek z układu CMAS za pomocą nieniszczącej metody fotoakustycznej

Maliński M., Herman D., Okupski T., Chrobak Ł

Streszczenie (PL)

Celem badań przedstawionych w artykule było osiągnięcie zmiany mikrostruktury materiału szkło-krystalicznego poprawiającej jego dyfuzyjność cieplną. Dyfuzyjność cieplna jest ważnym parametrem termo-fizycznym, który charakteryzuje dyfuzję ciepła przez próbkę. Artykuł pokazuje wyniki nieniszczących badań fotoakustycznych (PA) tego parametru dla badanego materiału ceramicznego. Wartości dyfuzyjności cieplnej określane są w proponowanym modelu PA za pomocą dopasowania teoretycznych charakterystyk amplitudowej i fazowej do danych doświadczalnych. Analiza wyników pokazuje, że zmiana mikrostruktury materiału szkło-krystalicznego z powodzeniem zmienia właściwości parametrów cieplnych badanego materiału ceramicznego.

Słowa kluczowe (PL): szkło-ceramika, dyfuzyjność cieplna, badania nieniszczące, fotoakustyka

Investigations of Thermal Properties of Glass-Crystalline Samples from CMAS System by the Nondestructive Photoacoustic Method

Streszczenie (EN)

The goal of investigations presented in this paper was to change the microstructure of a glass-crystalline material in order to improve its thermal diffusivity. Thermal diffusivity is an important thermo-physical parameter, which determinates the diffusion of heat through a sample. The paper presents results of nondestructive photoacoustic (PA) studies of this parameter for investigated ceramic material. The thermal diffusivity values are evaluated by the fitting of amplitude and phase theoretical characteristics to experimental data in a proposed PA model. The analysis of the data shows that the change of the microstructure of a glass-crystalline material successfully changes the thermal parameters of investigated ceramic material.

Słowa kluczowe (EN): Glass-ceramics, Thermal diffusivity, Nondestructive testing, Photoacoustics

powrót…