Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 62, Nr: 3, 2010
  • Str. 428-432

do pobrania: artykuł (PL)

Zastosowanie technologii cięcia strumieniem wody do produkcji dekoracji ceramicznych

Predoń B.

Streszczenie (PL)

Przedstawiono klasyfikację technologii cięcia wodnego, która obejmuje cięcie strumieniem wody bez ścierniwa i cięcie wodno-ścierne. Omówiono zastosowanie tej technologii i pokazano przykłady elementów wytworzonych przy jej użyciu. Opisano wykorzystanie technologii cięcia wodnego przez polskich producentów płytek ceramicznych wraz z podaniem przykładowych produktów dostępnych na rynku.

Słowa kluczowe (PL): cięcie strumieniem wody, dekoracja ceramiczna, płytka ceramiczna

Application of Waterjet Technology to Ceramic Decoration Manufacturing

Streszczenie (EN)

The classification of waterjet techniques was shown, which includes waterjet and abrasive waterjet machining.  Aplications of the waterjet technology were listed, and examples of objects made by using the method were shown. Usage of the waterjet technology by Polish producers of ceramic tiles together with example products were described.

Słowa kluczowe (EN): Waterjet, Ceramic decoration, Ceramic tile

powrót…