Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 62, Nr: 3, 2010
  • Str. 297-300

do pobrania: artykuł (EN)

Zachowanie się ziaren ultradrobnych proszków Al2O3 podczas spiekania i rozrostu

Mazaheri M., Razavi Hesabi Z., Haghighatzadeh M., Sadrnezhaad S.K.

Streszczenie (PL)

Submikronowy proszek Al2O3 o średnim rozmiarze cząstki wynoszącym 150 nm spiekano przy użyciu dwóch metod: konwencjonalnego spiekania (CS) i spiekania dwuetapowego (TSS). Podczas gdy rozmiar ziarna całkowicie zagęszczonych struktur, wytworzonych za pomocą konwencjonalnego spiekania, mieścił się w przedziale 1-2 µm, zastosowanie optymalnego reżimu TSS prowadziło do niezwykłego zmniejszenia rozmiaru ziarna poniżej ~ 500 nm. Wyniki pokazują, że izotermiczne niskotemperaturowe przetrzymanie w 1150°C, zastosowane po wygrzaniu surowych wyprasek aż do to 1300°C, zmniejsza rozmiar ziaren z 1.2 μm na 850 nm. Dalsze obniżenie temperatury pierwszego etapu spiekania do 1250°C prowadziło do utworzenia bardziej drobnoziarnistej mikrostruktury o średnim rozmiarze ziarna wynoszącym 500 nm.

Słowa kluczowe (PL): spiekanie dwuetapowe, Al2O3, mikrostruktura

Sintering and Grain Growth Behaviour of Ultra Fine Al2O3 Powder

Streszczenie (EN)

The sub-micrometer alumina powder with an average particle size of 150 nm was sintered, using two different methods, i.e. conventional sintering (CS) and two-step sintering (TSS). While the grain size of full-dense structures produced by conventional sintering ranges between 1-2 µm, the application of an optimum TSS regime led to a remarkable decrease of grain size down to ~500 nm. The results show that low temperature isothermal dwell at 1150°C after heating the green compacts up to 1300°C decreased the grain size from 1.2 μm to 850 nm. A further decrease of the first step temperature to 1250°C led to the formation of a finer structure with an average grain size of 500 nm.

Słowa kluczowe (EN): Two-stage sintering, Al2O3, Microstructure

powrót…