Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 61, Nr: 4, 2009
  • Str. 263-268

do pobrania: artykuł (PL)

Badania ścieralności materiałów ceramicznych

Jedynak L., Czechowski J.

Streszczenie (PL)

Zużycie materiału w procesie tarcia (zużycie trybologiczne) należy do najczęściej spotykanych mechanizmów niszczenia współpracujących ze sobą powierzchni. W pracy przedstawiono teoretyczne aspekty procesu zużycia trybologicznego materiałów ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów prowadzących do zużycia erozyjnego i abrazyjnego ceramiki. Omówiono wpływ różnego rodzaju parametrów na trwałość materiałów i wyrobów pracujących w warunkach wymagających podwyższonej odporności na ścieranie oraz przedstawiono wybrane metody oznaczania zużycia trybologicznego.

W części eksperymentalnej przedstawiono dwie metody podwyższenia odporności na ścieranie ceramiki polegające na wprowadzeniu składników trudnościeralnych w postaci równomiernie rozprowadzonych ziaren lub na naniesieniu powłok ochronnych. W oparciu o wyniki prowadzonych pomiarów wykazano uniwersalność i użyteczność opisanych metod oznaczenia odporności na ścieranie oraz przedstawiono perspektywy ich dalszego rozwoju.

Słowa kluczowe (PL): odporność na ścieranie, materiały trudnościeralne, bazalt rekrystalizowany, powłoki ochronne

Determination of abrasive wear of ceramic materials

Streszczenie (EN)

Wear in the friction process (tribological wear) belongs to the most frequent mechanisms of destruction of the mating surfaces. The work presents theoretical aspects of wear with particular emphasis on the mechanisms, which cause abrasive and erosive wear of ceramics. The effect of different parameters on the durability of materials working in the conditions requiring high abrasive resistance has been discussed. Selected methods for determination of the tribological wear have been presented.

The experimental part contains a description of selected methods for increasing the abrasive resistance of ceramics, which involve incorporation of abrasion-resistant additives or applying special protective coatings. The work proves the universal character and usability of the described methods of tribological wear determination and shows prospects of its further development.

Słowa kluczowe (EN): Tribological wear, Abrasion-resistant materials, Fused cast basalt, Protective coatings

powrót…