Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 61, Nr: 4, 2009
  • Str. 233-237

do pobrania: artykuł (PL)

Praktyczne zastosowanie normy EN 1402 do oceny jakości betonów ogniotrwałych

Jop M., Jarząb D., Sułkowski M.

Streszczenie (PL)

Norma EN 1402 w sposób całościowy ujmuje zagadnienia związane z terminologią, klasyfikacją, sposobem pobierania próbek do badań i charakterystyką właściwości nieformowanych materiałów ogniotrwałych. W prezentowanej pracy przedstawiono omówienie i praktyczne zastosowanie tej normy do określenia właściwości betonów ogniotrwałych, uwzględniając doświadczenie zdobyte w trakcie jej wdrażania do praktyki laboratoryjnej w ZBL Ferrocarbo.

Słowa kluczowe (PL): materiały ogniotrwałe, nieformowane materiały ogniotrwałe, systemy klasyfikacji, pomiar właściwości fizycznych, przygotowanie próbki

Practical application of EN 1402 for quality valuation of refractory castables

Streszczenie (EN)

The European Standard EN 1402 specifies whole issues related to the terms, classification, sampling and determination of the properties of unshaped refractory materials. In the presented work, a discussion and practical application of the standard for determination of the properties of refractory castables were shown, including an experience gained during putting it into the laboratory practice in ZBL Ferrocarbo.

Słowa kluczowe (EN): Refractory materials, Unshaped refractories, Classification systems, Physical property measurement, Specimen preparation

powrót…