Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 61, Nr: 2, 2009
  • Str. 146-150

do pobrania: artykuł (PL)

Pigmenty cerowo-prazeodymowe otrzymywane różnymi metodami i ich wykorzystanie w zdobnictwie ceramicznym

Stobierska E., Bućko M.M., Lis J.

Streszczenie (PL)

Pigmenty będące roztworami stałymi kationów o właściwościach chromoforowych w dwutlenku ceru, ze względu na swoją wysoką odporność chemiczną i stabilność termiczną, są często stosowane do barwienia mas typu gres porcellanato. W pracy przedstawiono otrzymywanie proszków (PrxCe1-x)O2 metodą współstrącenia-prażenia jako alternatywę dla klasycznej metody reakcji pomiędzy tlenkami. Określono właściwości strukturalne oraz parametry barwy otrzymanych pigmentów. Stwierdzono, że właściwości barwne pigmentów zależą zarówno od ilości prazeodymu jak i temperatury prażenia. Pigmenty otrzymane metodą współstrącenia-prażenia w wyższych temperaturach charakteryzują się intensywnymi, mocno nasyconymi brązowo-czekoladowymi barwami. Przedstawiono przykładowe zastosowanie otrzymanych pigmentów do barwienia szkliw i mas ceramicznych.

Słowa kluczowe (PL): proszki – chemiczne metody wytwarzania, pigmenty, CeO2, barwa, szkliwa

Preparation of ceria based pigments and their application in ceramic decoration

Streszczenie (EN)

Solid solutions of some chromphoric cations in ceria are often used as pigments in the gres porcellanato ceramic bodies due to their high resistance against chemical environment and thermal stability. The present paper shows preparation of the (PrxCe1-x)O2 powders by co-precipitation-calcination method as an alternative for traditional synthesis based on solid state reaction. The structural and colour parameters of the prepared pigments were investigated. It was stated that both the praseodymium molar fraction in the solid solutions and calcination temperature influence the colour of the powders. The pigments prepared by co-precipitation-calcination at the highest temperatures method were intensive chocolate-brown. The examples of application of the pigments in the industry glazes and ceramic bodies were also showed.

Słowa kluczowe (EN): Powders – chemical preparation, Pigments, CeO2, Colour, Glazes

powrót…