Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 61, Nr: 2, 2009
  • Str. 119-124

do pobrania: artykuł (PL)

Węgliki metalopodobne. Cz. II. Badania nad właściwościami mechanicznymi i chemicznymi

Gubernat A., Stobierski L., Goryczka P.

Streszczenie (PL)

W części I pracy [1] przedstawiono wyniki badań poświęcone spiekaniu TiC1-x; NbC, TaC, WC i CryCz, należących do grupy węglików metalopodobnych, które konsolidowano bez stosowania dodatków metalicznych. Na podstawie tych badań stwierdzono, że istnieje możliwość wytworzenia gęstych, jednofazowych spieków przy użycie czystych proszków węglikowych. Jedynym dodatkiem, który należy wprowadzić do proszków, jest dodatek węgla w ilości niezbędnej do przeprowadzenia redukcji pasywacyjnych warstw tlenkowych występujących na cząstkach węglików.

W prezentowanym etapie badań przeprowadzono pomiary podstawowych właściwości mechanicznych i chemicznych. Na próbkach wytworzonych w drodze spiekania bezciśnieniowego i spiekania pod ciśnieniem wykonano pomiary wytrzymałości na zginanie, twardości metodą Vickersa i Knoopa, odporności na kruche pękanie i odporności na utlenianie. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że węgliki tytanu i węgliki wolframu są węglikami o wyróżniających się właściwościach mechanicznych i chemicznych.

Słowa kluczowe (PL): mikrostruktura – finalna, właściwości mechaniczne, właściwości chemiczne, węgliki

metal-like carbides. part iI. Investigations on mechanical and chemical properties

Streszczenie (EN)

Metals belonging to Groups 4 to 6 of the periodic table of the elements form with carbon compounds called metal-like carbides. The results of investigations on sintering of the TiC1-x, NbC, TaC, WC, CryCz powders show that it is possible to produce dense sintered carbides at temperatures close to 2000°C by using only carbon powder as an additive [1]. Its role consists in reduction of oxide impurities.

The presented paper summarizes the results of studies on mechanical and chemical properties of the WC, TiC1-x, NbC, TaC and CryCz bodies consolidated with the carbon additive. The dense materials were characterized mechanically with respect to their hardness, bending strength and fracture toughness. A special care was taken to a description of effects of the microstructure and the way of cracking on fracture toughness expressed by the critical stress intensity factor (KIc). It was stated that both the cracking manner and fracture toughness depend on a type of the carbide microstructure.

Słowa kluczowe (EN): Microstructure – final, Mechanical properties, Chemical properties, Carbides

powrót…