Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 61, Nr: 1, 2009
  • Str. 41-45

do pobrania: artykuł (PL)

Wykorzystanie pigmentów czerwonych o strukturze perowskitu w zdobnictwie mas gres porcellanato

Stobierska E., Lis J., Bućko M.M., Kędziora B.

Streszczenie (PL)

W artykule przedstawiono wyniki badań nad otrzymaniem pigmentów o strukturze perowskitu barwionych chromem, o wzorze Y(Al1-xCrx)O3 syntezowanych drogą reakcji w fazie stałej z wykorzystaniem różnych mineralizatorów.

W badaniach określono wpływ warunków syntezy na skład fazowy pigmentów, przeprowadzono analizę ich składu granulometrycznego oraz obserwacje mikroskopowe przy użyciu SEM. Zmierzoną barwę pigmentów powiązano z ich właściwościami strukturalnymi.

Otrzymane pigmenty wykorzystano do barwienia przemysłowych mas typu gres porcellanato.

Słowa kluczowe (PL): ceramiczne pigmenty czerwone, perowskit, masy gres porcellanato

Applications of red perovskite pigments in gres porcellanato masses

Streszczenie (EN)

The results of research on preparation of ceramic pigments with the perovskite structure, coloured by chromium ions are discussed in the paper. The Y(Al1-xCrx)O3 pigments were obtained via the solid state reaction using different mineralizers. The effect of synthesis conditions on the phase composition as well as unit cell volumes, particle size distributions and the morphology of the pigments was connected with their colour.

The thermal and chemical stability of the pigments was established in industrial gres porcellanato bodies.

Słowa kluczowe (EN): Red ceramic pigments, Perovskite, Gres porcellanato bodies

powrót…