Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 60, Nr: 4, 2008
  • Str. 208-212

do pobrania: artykuł (PL)

Metodyka ultradźwiękowych badań płytek typu gres porcellanato

PIEKARCZYK W., KATA D., LIS J., GALOS K.

Streszczenie (PL)

Opracowano metodę pomiaru prędkości fal ultradźwiękowych podłużnej i poprzecznej w przypadku tworzyw gres porcellanato. Dokonano wyboru odpowiedniego aparatu i głowic ultradźwiękowych. metoda ultradźwiękowa stworzyła możliwość badań niejednorodności, anizotropii i właściwości sprężystych wytypowanej eramiki.

Zmierzone rozmiary niejednorodności nie przekraczały 7%, zaś anizotropia 6,5%. Moduł Younga płyt L (lepszy rodzaj) osiągnął wartość 70 GPa i był ok. 27% większy od modułu płyt G (gorszy rodzaj). Również moduł sztywności płyt L był ok. 27% większy i wynosił 30 GPa. Liczba Poissona obydwu rodzajów płyt wynosiła 0,159.

Słowa kluczowe (PL): oznaczenie nieniszczące, metoda ultradźwiękowa, gres porcellanato

THE METHODOLOGY OF ULTRASONIC STUDIES OF THE GRES PORCELLANATO TILES

Streszczenie (EN)

The methodology of measurement of longitudinal and transverse ultrasonic wave velocity was worked out in the ceramic gres porcellanato bodies. The selection of suitable apparatus and the ultrasonic heads was executed. Ultrasonic methodology created possibility of the investigation of in-homogeneity, anisotropy and elastic properties of gres porcellanato bodies.

The determined sizes of in-homogeneity and anisotropy did not exceed 7% and 6,5%, respetively. The Young’s modulus of the L plates (better type of plates) achieved the value 70 GPa and it was about 27% larger than the module of the G plates (worse type of plates). Also the modulus of rigidity for plates L was about 27% larger and it carried  out  30 GPa. The Poisson ratio for both kinds of plates amounted to 0,159.

Słowa kluczowe (EN): Non-destructive evaluation, ultrasonic method, gres porcellanato

powrót…