Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 60, Nr: 4, 2008
  • Str. 187-190

do pobrania: artykuł (PL)

Reakcje chemiczne i procesy zachodzące w układzie ZrSiO4 – Al2O3 w wysokich temperaturach

BRADECKI A., JONAS S., CZYŻEWSKA A., KRUPA G.

Streszczenie (PL)

Badano przebieg reakcji chemicznych w trakcie otrzymywania materiałów ogniotrwałych mulitowo-cyrkoniowych z wyjściowych substratów w postaci piasku cyrkonowego i korundu. Skład fazowy i mikrostruktura tych tworzyw kształtowane są w wysokich temperaturach, w których z jednej strony zachodzą pośrednie reakcje chemiczne, z drugiej, procesy dyfuzji, zarodkowania i krystalizacji. Stopień przeobrażenia w tym układzie badano poprzez zmiany mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego przy użyciu metod XRD, FTIR, SEM i EDS.

Słowa kluczowe (PL): materiały ogniotrwałe, ZrSiO4, Al2O3

high temperature reactions and processes in the ZrSiO4 – Al2O3 SYSTEM

Streszczenie (EN)

Solid state reactions between ZrSiO4 and Al2O3 leading to a formation of mullite and zirconium dioxide were studied by X-ray diffraction and scanning electron microscopy (SEM)  with energy dispersive X-ray analysis (EDX). The samples were obtained at temperatures ranging from 1400˚C to 1600˚C for a period of reaction time ranging from 30 minutes to 60 hours. The results indicate that ZrSiO4 and αAl2O3 react with a formation of crystalline ZrO2, crystalline mullite (almost stoichiometric 3Al2O3·2SiO2) and non crystalline silicon-alumina phase (pre-mullite). Decomposition of ZrSiO4 is the fastest stage of the reaction at a temperature of 1600˚C. The diffusion of Al from Al2O3 grains into the non-crystalline phase seems to be the slowest step of the reaction.

Słowa kluczowe (EN): Refractories, ZrSiO4, Al2O3

powrót…