Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 60, Nr: 3, 2008
  • Str. 130-131

do pobrania: artykuł (PL)

Materiały budowlane z zabytkowego zamku ”Ksar Metlili” (Sahara Algierska)

Hamiane M., Kielski A., Wodnicka K., Bamoun A., Dressi S.

Streszczenie (PL)

Zbadano materiały budowlane użyte do budowy zabytkowego XII wiecznego zamku „Ksar Metlili” na terenie Sahary Algierskiej oznaczając gęstość, gęstość pozorną, porowatość otwartą, zamkniętą i całkowitą, nasiąkliwość wodną i skład fazowy. Stwierdzono, że zamek został zbudowany z surowców lokalnych takich jak kamień gipsowy (temchent), piaskowiec, piasek, glina i drewno palmowe. Okazało się, że główną przyczyną niszczenia (degradacji) budowli jest wysoka porowatość użytych zapraw gipsowej i wapiennej. Wskazano na sposoby prowadzenia prac konserwatorskich.

Słowa kluczowe (PL): materiały budowlane, Ksar Metlili, kamień gipsowy, piaskowiec, konserwacja zabytków

Building materials from the historic castle “Ksar Metlili” (Algerian Sahara)”

Streszczenie (EN)

The building materials used in the construction of historic castle from XII century “ Ksar Metlili “ in the Algerian Sahara was analysed. Bulk density, specific density, total, open, and closed porosity, water absorption and phase composition was measured. It was found that the castle was built with local raw materials such as plaster stone (temchent), sandstone, sand, clay and palm. It was concluded that, the main cause of destruction (degradation) of the buildings was high porosity plaster and limestone mortar. Ways to carry out conservation work were pointed out.

Słowa kluczowe (EN): Building materials, Ksar Metlili, Plaster stone, Sand stone, Monument conservation

powrót…