Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 59, Nr: 4, 2007
  • Str. 156-158

do pobrania: artykuł (PL)

Wykorzystanie zużytych sorbentów do wytwarzania wyrobów ogniotrwałych wysokoglinowych

Klewski M., Mishra S.K.

Streszczenie (PL)

Zbadano przydatność zużytego sorbentu z zakładów azotowych do wytwarzania wyrobów ogniotrwałych wysokoglinowych. Stwierdzono, że w toku obróbki termicznej sorbentu wydziela się jedynie para wodna i CO2. Palonka otrzymana z wykorzystaniem zużytego sorbentu odznaczała się dobrymi właściwościami w tym wysoką zawartością mulitu. Wyprodukowane w Przedsiębiorstwie Materiałów Ogniotrwałych „Komex” wyroby wysokoglinowe w gatunkach Al50 i Al60 z zastosowaniem powyższej palonki, charakteryzowały się wysoką wytrzymałością mechaniczną na ściskanie, dobrymi właściwościami termomechanicznymi i umiarkowaną porowatością, spełniając wszystkie wymagania normatywne.

Słowa kluczowe (PL): zużyte sorbenty

Utilize of waste sorbent for the high-alumina refractory bricks production

Streszczenie (EN)

Usefulness of the waste sorbent from the chemical industry for the production of high alumina refractory bricks was tested. It was stated that during thermal treatment of the sorbent, H2O and CO2 are the only issued gases. The grog produced with the use of the waste sorbent has had high mullite content and good technological properties. High alumina bricks type Al50 and Al60 manufactured on the base of this grog have had good properties especially high mechanical and thermo mechanical strength and relatively low porosity. The direct cost savings from 10 % to 20 % achieved depending upon the product mixes.

Słowa kluczowe (EN): Waste sorbent, Alumina refractory bricks, Mechanical properties

powrót…