Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 59, Nr: 4, 2007
  • Str. 149-155

do pobrania: artykuł (PL)

Dwójłomne światłowody fotoniczne o globalnej anizotropii płaszcza fotonicznego

Kujawa I., Buczyński R., Pysz D., Stepień R., Lechna A., Duszkiewicz J., Michalska I.

Streszczenie (PL)

Pojawianie się wysokiej dwójłomności w światłowodach fotonicznych jest związane z rodzajem symetrii siatki krystalicznej i kształtem jej elementów. W oparciu o symulacje komputerowe wybrano jako optymalną siatkę prostokątną z otworami zbliżonymi do elipsy. Taka konfiguracja wzmacnia własności polaryzacyjne światłowodu ze względu na globalny charakter anizotropii struktury włókna. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dużej wartości dwójłomności (rzędu 10-4÷10-3). Jednakże kształtowanie otworów utrudnia wykonanie światłowodu. Jak do tej pory, uzyskanie na świecie eliptycznych otworów powiodło się jedynie w światłowodzie z poliakrylanu metylu. Szklane struktury tego typu są dalekie od doskonałości, a uzyskiwana eliptyczność otworów często jest tylko przypadkowa. W artykule zaprezentowano przewidywane własności dla włókien fotonicznych o dwuosiowej symetrii i zadanych parametrach oraz uzyskane dane pomiarowe.

Słowa kluczowe (PL): dwójłomność, kryształ fotoniczny, włókna, symulacja

Birefringent photonic crystal fibers with GLOBAL anisotropy of photonic cladding

Streszczenie (EN)

A high birefringence in photonic crystal fiber is a result of lattice type and shape of the holes. Basing on simulations with the biorthonormal basis method, as an optimum structure, we choose a rectangular lattice with elliptical-like air holes in photonic cladding. Realization of such type of lattice fabricated from multi-component glass is not easy technological issue, but the rectangular lattice is necessary to obtain the global asymmetry of photonic structure, which enhances birefringence of the fiber. In this paper we present expected properties of such a fiber with optimum parameters of the structure. Experimental results are also presented.

Słowa kluczowe (EN): Birefringent, Photonic crystal, Fibers, Simulation

powrót…