Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 59, Nr: 4, 2007
  • Str. 143-148

do pobrania: artykuł (PL)

Wpływ stopnia rozdrobnienia na właściwości barwne wybranych pigmentów o strukturze perowskitu oraz fluorytu

Stobierska E., Lis J., Bućko M.M., Gubernat A., Wodnicka K.

Streszczenie (PL)

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu stopnia rozdrobnienia pigmentów o strukturze fluorytu oraz strukturze perowskitu na ich barwę w stanie proszkowym i po zastosowaniu do szkliwa fajansowego. Po kalcynacji pigmenty zostały rozdrobnione na sucho do zerowej pozostałości na sicie 0,06 mm, a następnie poddane intensywnemu mieleniu na mokro w młynie wibracyjno-obrotowym. Dla tak otrzymanych proszków przeprowadzono analizę składu granulometrycznego, obserwacje mikroskopowe oraz analizę składu fazowego. Oznaczono parametry barwy pigmentów w stanie proszkowym oraz po zastosowaniu ich do szkliwa na fajansowe płytki ścienne. Stwierdzono, iż uziarnienie pigmentu ma istotny wpływ na jego barwę.

Słowa kluczowe (PL): pigmenty ceramiczne, mielenie, barwa, szkliwo fajansowe, perowskit, fluoryt

The effect of grinding on colour properties of selected ceramic pigments having perovskite and fluorite structure

Streszczenie (EN)

In this paper, the results of our investigations on the effect of grinding of ceramic pigments, showing the perovskite and fluorite structure, on their colour properties both in a powder state and in an earthenware glaze are shown. The calcined samples were ground in a dry state until all material passed through the 0.06 mm sieve and then they were additionally ground using a rotary–vibratory mill. Grain size analyses of the starting and additionally ground powders, their phase compositions and SEM observations were performed. The colour coordinates of the pigments in the powdered state and after their application to the earthenware glaze were measured. A strong effect of grinding on the colour properties of pigments was found.

Słowa kluczowe (EN): Ceramic pigments, Grinding, Colour, Earthenware glaze, Perovskite, Fluorite

powrót…