Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 59, Nr: 4, 2007
  • Str. 128-142

do pobrania: artykuł (PL)

Ferroelektromagnetyczne jednofazowe materiały inteligentne

Surowiak Z., Bochenek D.

Streszczenie (PL)

W artykule przedstawiono stan badań ceramicznych materiałów ferroelektromagnetycznych. Materiały te są równocześnie ferroelektrykami (antyferroelektrykami/ferrielektrykami) i ferromagnetykami (antyferromagnetykami/ferrimagnetykami) i jako takie należą do rodziny multiferroikowych materiałów inteligentnych. Są nimi niektóre związki chemiczne i roztwory stałe o różnych typach struktury krystalicznej, w tym: perowskity, bizmutowe tlenki o warstwowej strukturze, boracyty, heksagonalne manganity typu RMnO3, heksagonalne fluoryty typu BaMeF4 oraz niektóre związki o strukturze heksagonalnego BaTiO3. W wyniku sprzężenia elektrycznie i magnetycznie uporządkowanych podukładów ferroelektromagnetyki wykazują efekt magnetoelektryczny. Oznacza to, że ich spontaniczna polaryzacja i spontaniczne namagnesowanie mogą być zmieniane zarówno zewnętrznym polem elektrycznym, jak i magnetycznym. Liczne zastosowania ferroelektromagnetyków obejmują różnego rodzaju sensory i przetworniki z magnetycznie modulowaną piezoelektrycznością i elektrycznie modulowaną magnetostrykcją.

Słowa kluczowe (PL): materiały inteligentne, materiały ferroelectromagnetyczne, efekt magnetoelektryczny, czujniki, przetworniki

Ferroelectromagnetic single-phase smart materials

Streszczenie (EN)

A review of the most important investigations concerning the ceramic ferroelectromagnetic materials are presented in this paper. These materials are ferroelectrics (antiferroelectrics/ferrielectrics) and ferromagnetics (antiferromagnetics/ferrimagnetics) simultaneously, and so, they belong to a family of the multiferroic smart materials. It contains some single-phase chemical compounds and solid state solutions with different types of a structure, e.g.: perovskites, bismuth layered structure oxides, boracites, hexagonal manganites of RMnO3 - type, hexagonal fluorites of BaMeF4 – type and certain compounds of hexagonal BaTiO3 – type. As a result of magnetically and electrically ordered systems coupling, these materials can show magnetoelectric effect. This means that their spontaneous polarization and spontaneous magnetization may by modified by applying the external electric or magnetic fields. Specific device applications of ferroelectromagnetics include multiple state memory devices, sensors and transducers with magnetically modulated piezoelectricity or electrically modulated magnetostriction.

Słowa kluczowe (EN): Smart materials, Ferroelectromagnetic materials, Magnetoelectric effect, Sensors, Transducers

powrót…