Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 59, Nr: 3, 2007
  • Str. 111-117

do pobrania: artykuł (PL)

Spiekanie węglików metalopodobnych

Gubernat A.

Streszczenie (PL)

W pracy przedstawiono badania nad spiekaniem materiałów jednofazowych wytworzonych z proszków węglików metalopo­dobnych (WC, TiC, NbC, TaC, Cr3C2, Cr23C6). Pomiary krzywych zagęszczania prowadzono w dylatometrze wysokotemperaturowym. Na tej podstawie wyznaczono temperatury spiekania wszystkich badanych węglików, które jak określono zawierają się w granicach 1500-2250°C. Stopnie zagęszczenia większości spiekanych węglików są bliskie teoretycznym wartościom. Dane dotyczące spiekania węglików zestawiono z obserwacjami mikrostruktury (mikroskop optyczny i skaningowy), na podstawie, których skonstatowano, że ziarna w większości spieków węglikowych są drobne, izometryczne i o prostych granicach międzyziarnowych.

Słowa kluczowe (PL): węgliki metalopodobne, spiekania, mikrostruktura finalna, WC, TiC, NbC, TaC, Cr3C2, Cr23C6

Sintering of metal-like carbides

Streszczenie (EN)

In this work, a sintering process of some pure metal-like carbides (WC, TiC, NbC, TaC, Cr3C2 and Cr23C6) was studied. Measurements were performed using high temperature dilatometer. Measurement of sintering shrinkage as a function of temperature was conducted for every carbide sample. On this basis, the sintering temperature of each carbide was determined. Sintering temperatures for investigated carbides were in the range 1500°C - 2250°C. Such carbides undergo high sintering degrees (95-100 % T. D.). These observations are confirmed by the analysis of microstructure. In every carbide sintered bodies, the grains are mostly isometric, tightly packed with straight grains boundaries.

Słowa kluczowe (EN): Metal-like carbides, Sintering, Microstructure-final, WC, TiC, NbC, TaC, Cr3C2, Cr23C6

powrót…