Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 59, Nr: 2, 2007
  • Str. 63-67

do pobrania: artykuł (PL)

Rozkład prędkości frontu reakcji dekarbonatyzacji wapienia w funkcji tekstury

Lech R.

Streszczenie (PL)

Prędkość postępu frontu dysocjacji termicznej wapieni jest zarówno funkcją warunków w jakich zachodzi reakcja dekarbonatyzacji, jak i funkcją własności wapieni. Tekstura wapieni oraz stałego produktu dysocjacji termicznej wapieni ma wpływ na charakter przepływu ditlenku węgla od frontu reakcji do otoczenia dekarbonatyzowanego wapienia. Występować może przepływ Poiseuille’a, Knudsena lub Volmera. W zależności od charakteru przepływu ditlenku węgla, prędkość przemieszczania się frontu reakcji jest różna. W przeprowadzonym doświadczeniu front reakcji dysocjacji termicznej wapieni przemieszczał się najszybciej w przypadku bardzo porowatego wapienia triasowego, wolniej w przypadku prekambryjskiego marmuru Biała Marianna i najwolniej w przypadku wapienia jurajskiego. Rozkład prędkości przemieszczania się frontu dysocjacji termicznej wapieni ma swoje maksimum wynikające ze wzrastającego oporu cieplnego powstającej warstwy wapna palonego oraz wzrastającego oporu przepływu ditlenku węgla w narastającej warstwie wapna palonego.

Słowa kluczowe (PL): dekarbonatyzacja wapienia, tekstura, wapień triasowy, marmur prekambryjski, wapień jurajski

Distribution of the reaction front velocity during calcination of limestones vs. texture

Streszczenie (EN)

Velocity of limestone calcination front shifting is a function of the conditions in which the chemical reaction takes place and the properties of the limestone. The texture of the limestone and the solid product of the thermal decomposition of the limestone, have the impact on the character of carbon dioxide flow from the reaction front to surrounding. Velocity of limestone calcination front shifting depends on the character of the flow, which may be the Poiseuille’s flow, Knudsen’s flow or Volmer’s flow. The biggest velocity of the decomposition reaction front is calculated and measured when the very porous Triassic limestone is calcined. The lower reaction front velocity was observed during calcination of the Pre-Cambrian marble. And significantly lower front velocity was found for the Jurassic limestone. The reaction front velocity distribution has a maximum value. It is the result of the two factors. It means the increasing heat resistance of a coming into being layer of the solid product of the limestone calcination and the increasing carbon dioxide flow resistance due to the grow of the above mentioned layer.

Słowa kluczowe (EN): Limestone decomposition, texture, Triassic limestone, Pre-Cambrian marble, Jurassic limestone

powrót…