Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 59, Nr: 2, 2007
  • Str. 48-62

do pobrania: artykuł (PL)

Technologia wytwarzania, właściwości i możliwości aplikacyjne elektroceramiki ferroelektrycznej Część III. Spiekanie i zagęszczanie ceramicznych proszków ferroelektrycznych

Surowiak Z., Bochenek D., Machura D., Nogas-Ćwikiel E., Płońska M., Wodecka-Duś B.

Streszczenie (PL)

Przedstawiono problem optymalizacji procesów spiekania i kalcynacji proszków ferroelektrycznych (PZT, W-PZT, PLZT, BPT, BLPO, M-BLPO, SNN i SBN). Spiekane proszki były otrzymane dwiema metodami: (1) metodą reakcji w fazie stałej mieszaniny prostych tlenków lub (2) metodą zolowo – żelową. Stosowano następujące metody spiekania: (1) spiekanie swobodne (FS), (2) spiekanie szybkościowe (RTA), (3) jednoosiowe prasowanie na gorąco (HUP) lub (4) spiekanie dwuetapowe (T-SS: HUP (Ts1) +FS (TS2>Ts1)). Określono szczegółowe optymalne warunki spiekania ferroelektrycznych proszków o różnych składach chemicznych i o różnych typach struktury (perowskitu, perowskitopodobnej struktury warstwowej i tetragonalnego brązu wolframowego). Przedstawiono również ogólne zasady spiekania i zagęszczania proszkowych ferroelektryków tlenowo – oktaedrycznych.

Słowa kluczowe (PL): proszki – reakcja w fazie stałej, procesy zol-żel, właściwości ferroelektryczne, ferroelektryki, PZT, PLZT, PBT, SBN, spiekanie

Processing, properties and possibility of applications of the ferroelectric electroceramics Part III. Sintering and consolidation of the ceramic ferroelectric powders

Streszczenie (EN)

Optimization of the sintering and calcinations processes of the ferroelectric powders (PZT, W-PZT, PLZT, BPT, BLPO, M-BLPO, SNN and SBN) was shown. Sintered powders were received by two methods: (1) by oxide mixed methods or (2) by sol-gel method. The ways of sintering powders were following: (1) free sintering (FS), (2) rapid thermal annealing (RTA), (3) hot uniaxial pressing (HUP) or (4) two-step sintering (T-SS: HUP (Ts1) +FS (TS2>Ts1)). The optimal detailed conditions of sintering ferroelectric powders with different chemical compositions and different types of structure (perovskite, bismuth oxide layered perovskite and tetragonal tungsten – bronze) where showed. It the also general principles of sintering and consolidation of the oxygen octahedral -type ferroelectric powders were definite.

Słowa kluczowe (EN): Powders - solid state reaction, Sol-gel processes, Ferroelectric properties, Ferroelectrics, PZT, PLZT, PBT, SBN, sintering

powrót…