Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 59, Nr: 1, 2007
  • Str. 32-35

do pobrania: artykuł (PL)

Zastosowanie bloków monolitycznych o wysokiej odporności na ścieranie w trzonach hutniczych pieców grzewczych

Barański J., Witek J., Sołtys P.

Streszczenie (PL)

W hutnictwie żelaza i stali w Polsce w ostatnim okresie, zwiększyło się stosowanie ogniotrwałych betonowych bloków monolitycznych w obmurzu trzonów pieców grzewczych, w miejsce dotychczas stosowanych bloków topionych. Betonowe bloki monolityczne charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz dużą odpornością na ścieranie, a także dużą odpornością na korozję chemiczną pod wpływem oddziaływania zgorzeliny powstającej w procesie nagrzewania stalowych slabów i kęsisk. Bloki te charakteryzują się również wysoką odpornością na nagłe zmiany temperatury. Próbne partie opra­cowanych bloków monolitycznych zastosowano w obmurzu trzonów w strefie grzewczej i wyrównawczej kilku pieców przepychowych do nagrzewania stalowych slabów i kęsisk, uzyskując trwałość wynoszącą od 12 do 18 m-cy, porównywalną do trwałości wyłożenia wykonywanego z bloków topionych korundowo-cyrkonowych. W tych warunkach pracy przy temperaturze nagrzewania wsadu do 1280-1300°C, bloki monolityczne wykazały bardzo dobre własności użytkowe.

Słowa kluczowe (PL): materiały ogniotrwałe, ogniotrwałe odlewane bloki monolityczne, korozja chemiczna, odporność na ścieranie

The use of refractory castable monolithic blocks with high abrasion resistance in the lining of heating furnace hearths

Streszczenie (EN)

In recent years the iron and steel industry in Poland has increased the use of refractory castable monolithic blocks in the lining of heating furnace hearths, which are replacing the previously applied fused blocks. The above-mentioned monolithic blocks are characterised by high mechanical properties and abrasive resistance, as well as high resistance to chemical corrosion attack of scale formed in the process of heating steel slabs and blooms. These blocks are also marked by high thermal shock resistance. The industrial batches of the monolithic blocks have been applied in the lining of hearths in the heating and compensating zones of a few pusher furnaces for heating steel slabs and blooms. Their service life, reaching 12-18 months, was comparable to that of fused corundum-zirconium blocks. In the conditions of pusher furnaces’ operation, where the temperature of charge heating ranges from 1280°C to 1300°C, the monolithic blocks had high application parameters.

Słowa kluczowe (EN): Refractory materials, Refractory castable monolithic blocks, Chemical corrosion, Abrasion resistance

powrót…