Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 58, Nr: 4, 2006
  • Str. 120-130

do pobrania: artykuł (PL)

Technologia wytwarzania, właściwości i możliwości aplikacyjne elektroceramiki ferroelektrycznej. Część I. Synteza ceramicznych proszków ferroelektrycznych

Surowiak Z., Bochenek D., Machura D., Nogas-Ćwikiel E., Płońska M., Wodecka-Duś B.

Streszczenie (PL)

W artykule przedstawiono procesy syntezy wybranych ferroelektrycznych proszków ceramicznych. Optymalizowano warunki syntezy następujących ferroelektryków: PZT, PLZT, (Ba1-xPbx)TiO3, Am-1Bi2BmO3m+3, A2m-2Bi4B2mO6m+6, SNN i SBN. Przy doborze ferroelektryków brano pod uwagę możliwości ich praktycznych zastosowań. Ferroelektryczne proszki ceramiczne syntezowano dwiema metodami: (1) wysokotemperaturową reakcja w fazie stałej i (2) niskotemperaturową metodą zolowo-żelową. W badaniach procesu syntezy korzystano między innymi z następujących metod: analiza termiczna (TA), rentgenowska dyfrakcja proszkowa (X-RD) i skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) w połączeniu z układem (EDS). W następnej Części II będą przedstawione niektóre właściwości otrzymanych ferroelektrycznych proszków ceramicznych.

Słowa kluczowe (PL): proszki – reakcja w fazie stałej, procesy zol-żel, właściwości ferroelektryczne, ferroelektryki, PZT, PLZT, SSN, SBN

Processing, properties and possibility of applications of the ferroelectric electro ceramics. Part I. Synthesis of ceramic ferroelectric powders

Streszczenie (EN)

This paper presents the synthesis process of different ferroelectric ceramic powders. The conditions of synthesis of the following ferroelectrics were optimized: PZT, PLZT, (Ba1-xPbx)TiO3, Am-1Bi2BmO3m+3, A2m-2Bi4B2mO6m+6, SNN and SBN. The possibility of practical applications of ferroelectrics was taken under attention. The following methods of synthesis of ferroelectric ceramic powders were used: (1) high-temperature reaction in a solid phase and (2) low- temperature sol-gel process. Thermal analysis (TA), X-ray powder diffraction analysis (X-RD), scanning electron microscopy (SEM+EDS) equipped with energy dispersive system (EDS) were used to study of the synthesis process. In the next Part II some properties of the received ferroelectric ceramic powders will be presented.

Słowa kluczowe (EN): Powders - solid state reaction, Sol-gel processes, Ferroelectric properties, Ferroelectrics, PZT, PLZT, SNN, SBN

powrót…