Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 58, Nr: 3, 2006
  • Str. 87-95

do pobrania: artykuł (PL)

Surowce ilaste krajowego przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej Część II. Importowane surowce ilaste biało wypalające się

Galos K., Wyszomirski P.

Streszczenie (PL)

Druga część artykułu prezentuje importowane surowce ilaste biało wypalające się, które są obecnie lub mogą byćużytkowane do produkcji płytek ceramicznych i wyrobów sanitarnych. Są one dostarczane ostatnio do Polski głównie z Ukrainy i Niemiec, w mniejszych ilościach z Czech i innych krajów. Artykuł przybliża uwarunkowania produkcji takich iłów w wymienionych krajach, jak również poddaje analizie ich parametry jakościowe w aspekcie przydatności dla krajowej ceramiki szlachetnej i technicznej.

Słowa kluczowe (PL): surowce ilaste, płytki ceramiczne, ceramiczne wyroby sanitarne, osady

Clayey raw materials for the domestic industry of the fine and technnical ceramics Part II. Imported white firing clayey raw materials

Streszczenie (EN)

Second part of the paper discusses the imported white firing clayey raw materials, which are currently used or can be used for the production of ceramic tiles and sanitary ware in Poland. They are currently delivered to Poland primarily from Ukraine and east Germany, with minor quantities from the Czech Republic and others. Publication reveals conditions of production of the such clays in these three mentioned above countries, as well as characterizes their quality parameters in relation to their usability for Polish fi ne and technical ceramics.

Słowa kluczowe (EN): Clayey raw materials, Ceramic tiles, Sanitary ware, Deposits

powrót…