• ISSN: 1505-1269

Adres redakcji

Redaktor naczelny

Sekretarz redakcji

Wydawca

 • Polskie Towarzystwo Ceramiczne
 • al. Mickiewicza 30,
 • 30-059 Kraków
 • tel.:(+4812) 617 23 97
 • www: www.ptcer.pl

Komitet redakcyjny:

  • Redaktor naczelny

  • Waldemar Pyda, AGH Polska
  • tel.: (+4812) 617 23 97
  • e-mail:
 • Redaktorzy działów

  • Mirosław M. Bućko, AGH, Polska
  • Ceramika zaawansowana
  • Zbigniew Pędzich, AGH, Polska
  • Materiały ogniotrwałe
  • Waldemar Pichór, AGH, Polska
  • Materiały budowlane
  • Ewa Stobierska, AGH, Polska
  • Ceramika tradycyjna
  • Irena Wacławska, AGH, Polska
  • Materiały szkliste
  • Piotr Wyszomirski, AGH, Polska
  • Surowce mineralne

Rada Naukowa:

 • Giovanni Baldi, Colorobbia, Włochy
 • Aldo R. Boccaccini, Imperial College, Wielka Brytania
 • Jérôme Chevalier, INSA, Francja
 • Dionizy Czekaj, US, Polska
 • Dominik Dorosz, PB, Polska
 • Gilbert Fantozzi, INSA, Francja
 • Krzysztof Haberko, AGH, Polska
 • Maria J.M. Gomes, UM, Hiszpania
 • Frank Kern, US, Niemcy
 • Andrzej Kielski, AGH, Polska
 • Jerzy Lis, AGH, Polska
 • Laura Montanaro, POLITO, Włochy
 • Włodzimierz Mozgawa, AGH, Polska
 • Andrzej Olszyna, PW, Polska
 • Katarzyna Pietrzak, ITME, Polska
 • Stanisław Serkowski, PŚ, Polska
 • Józef Siwiec, ZM Ropczyce, Polska
 • Wojciech L. Suchanek, Sawyer, USA
 • Mikołaj Szafran, PW, Polska
 • J. Wojsa, IMO Gliwice, Polska
 • Adrian Volceanov, UPB, Rumunia
 • Jan Dusza, IMO SAS, Słowacja
 • Enrique Sanchez, ITC, Hiszpania
 • Tapio Mantyla, TUT, Finlandia
 • Paola Palmero, POLITO, Włochy

Redaktorzy językowi:

 • język polski: Edyta Kaletka
 • język angielski: Lucjan Bluszcz

Redaktor techniczny:

 • Kinga Walczak

Skład i łamanie:

 • Marcin Środa