• ISSN: 1505-1269

Adres redakcji

Redaktor naczelny

Sekretarz redakcji

Wydawca

 • Polskie Towarzystwo Ceramiczne
 • al. Mickiewicza 30,
 • 30-059 Kraków
 • tel.:(+4812) 617 23 97
 • www: www.ptcer.pl

Komitet redakcyjny:

  • Redaktor naczelny

  • Waldemar Pyda, AGH Polska
  • tel.: (+4812) 617 23 97
  • e-mail:
 • Redaktorzy działów

  • Mirosław M. Bućko, AGH, Polska
  • Ceramika zaawansowana
  • Zbigniew Pędzich, AGH, Polska
  • Materiały ogniotrwałe
  • Waldemar Pichór, AGH, Polska
  • Materiały budowlane
  • Janusz Partyka, AGH, Polska
  • Ceramika tradycyjna
  • Irena Wacławska, AGH, Polska
  • Materiały szkliste
  • Piotr Wyszomirski, AGH, Polska
  • Surowce mineralne

Rada Naukowa:

 • G. Baldi, Colorobbia, Włochy
 • A. R. Boccaccini, Imperial College, Wielka Brytania
 • J. Chevalier, INSA, Francja
 • D. Czekaj, PG, Polska
 • D. Dorosz, AGH, Polska
 • J. Dusza, IMO SAS, Słowacja
 • G. Fantozzi, INSA, Francja
 • K. Haberko, AGH, Polska
 • J.-H. Jeon, KIMS, Korea
 • F. Kern, US, Niemcy
 • A. Kielski, AGH, Polska
 • O. Krause, UK, Niemcy
 • J. Lis, AGH, Polska
 • T. Mantyla, TUT, Finlandia
 • L. Montanaro, POLITO, Włochy
 • W. Mozgawa, AGH, Polska
 • A. Olszyna, PW, Polska
 • P. Palmero, POLITO, Włochy
 • K. Pietrzak, ITME, Polska
 • E. Sanchez, ITC, Hiszpania
 • J. Siwiec, ZM Ropczyce, Polska
 • M. Szafran, PW, Polska
 • J. Szépvölgyi, UP, Węgry
 • A. Volceanov, UPB, Rumunia
 • J. Wojsa, IMO Gliwice, Polska
 • Ch. Zhang, NPU, Chiny

Redaktorzy językowi:

 • język polski: Edyta Kaletka
 • język angielski: Lucjan Bluszcz

Redaktor techniczny:

 • Joanna Pędzich-Opioła

Skład i łamanie:

 • Marcin Środa