• ISSN: 1505-1269

Adres redakcji

Redaktor naczelny

Sekretarz redakcji

Wydawca

  • Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  • al. Mickiewicza 30,
  • 30-059 Kraków
  • tel.:(+4812) 617 23 97
  • www: www.ptcer.pl

Informacje ogólne

Kwartalnik Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials jest czasopismem udostępniającym swoje łamy do prezentowania wyników oryginalnych badań dotyczących wytwarzania, budowy i właściwości materiałów ceramicznych. Autorzy mogą szybko opublikować artykuły o charakterze eksperymentalnym i technologicznym, które dotyczą wszystkich zagadnień nauki o materiałach ceramicznych i technologii ceramicznej. Artykuły te mogą być związane zarówno z ceramiką konstrukcyjną, funkcjonalną, jak i tradycyjną. Szczególnie pozytywnie widziane są artykuły pokazujące zastosowanie wiedzy o ceramice w rozwoju zaawansowanych materiałów i technologii prowadzące do poprawy jakości, niezawodności i technicznych możliwości wyrobów ceramicznych. Odpowiednie procedury recenzowania zapewniają utrzymanie wysokiego standardu wartości naukowej prac.