Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 70, Issue: 4, 2018
  • pp: 356-370

download: article (PL)

Antimicrobial activity of ozonized olive oil

Abstract (EN)

Ozonized olive oil supports healing wounds and shows antimicrobial action. The efficacy of self-produced ozonized olive oil against common bacteria (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebisella pneumoniae, and Pseudomonas aeruginosa) and fungi (Candida albicans, Malassezia globosa, Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus and Trichophyton mentagrophytes) were evaluated. Both microdilution and diffusion in agar methods were used to assess antimicrobial activity. The minimal concentrations of ozonized olive oil that inhibited all tested bacteria and fungi were 0.8% and 3.12%, respectively. Cytotoxicity studies using murine fibroblasts indicate that ozonized olive oil has a low cytopathic effect up to a concentration of 6.25%. Ozonized vegetable oils have good antimicrobial efficacy and low cytotoxicity. However, it is necessary to develop a standard methodology for interlaboratory comparison of results.

Keywords (EN): Antifungal, Antimicrobial, Cytotoxicity, MIC, Ozonized olive oil

Aktywność ozonowanej oliwy z oliwek przy zwalczaniu drobnoustrojów

Nocuń M., Krzyściak P., Niedźwiedzka E., Niedźwiedzki J., Krzyściak W.

Abstract (PL)

Ozonowana oliwa z oliwek wspomaga gojenie się ran i wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe. Oceniono skuteczność ozonowanej oliwy z oliwek z własnej syntezy przeciwko zwykłym bakteriom (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebisella pneumoniae i Pseudomonas aeruginosa) oraz grzybom (Candida albicans, Malassezia globosa, Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus i Trichophyton mentagrophytes). Do oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej wykorzystano zarówno metodę mikrorozcieńczeń, jak i mikrodyfuzję w agarze. Minimalne stężenia ozonowanej oliwy z oliwek, które hamowały wzrost wszystkich badanych bakterii i grzybów, wynosiły odpowiednio 0,8% i 3,12%. Badania cytotoksyczności z użyciem mysich fibroblastów zarodkowych wskazują, że ozonowana oliwa z oliwek ma niski efekt cytopatyczny do stężenia 6,25%. Ozonowane oleje roślinne wykazują dobrą skuteczność przeciwdrobnoustrojową i niską cytotoksyczność. Konieczne jest jednak opracowanie standardowej metodologii umożliwiającej międzylaboratoryjne porównywanie wyników.

Keywords (PL): antygrzybiczny, antymikrobowy, cytotoksyczność, MIC, ozonowany olej z oliwek

return…