Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 70, Issue: 4, 2018
  • pp: 293-300

download: article (PL)

Translucent aluminium oxide ceramics manufactured in U-FAST technology

Abstract (EN)

The aim of the work was to fabricate a transparent alumina ceramics in the near infrared range by U-FAST technology, and to determine the influence of sintering parameters on the microstructure and density of the obtained sinters. Samples with a density close to 100% of theoretical density and a transmittance of 83% were obtained at 1200 °C. No additives to facilitate sintering process were used.

Keywords (EN): Transparent ceramics, Alumina, U-FAST

Przeświecalna ceramika z tlenku glinu wytworzona w technologii U-FAST

Jach K., Rosiński M.

Abstract (PL)

Celem opisanych badań było wytworzenie przeświecalnej w zakresie bliskiej podczerwieni ceramiki tlenku glinu z zastosowaniem technologii U-FAST, a także zbadanie wpływu parametrów procesu na mikrostrukturę i stopień zagęszczenia uzyskanych spieków. W temperaturze 1200 °C uzyskano spiek o stopniu zagęszczenia blisko 100% gęstości teoretycznej, który charakteryzował się transmitancją wynoszącą 83%. Nie zastosowano dodatków ułatwiających spiekanie.

Keywords (PL): ceramika przezroczysta, tlenek glinu, U-FAST

return…